Archívált honlap. Utolsó frissítés 2011. november 29.
Informatikai fejlesztés

Digitális Tartalomszolgáltatás
a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben

A Corvina Könyvtári Rendszer új modulja lehetővé teszi, hogy a könyvtár weben keresztül elektronikus formában digitális jogvédelmi rendszerrel védett módon szolgáltatni tudja könyvállományának meghatározott részeit. A modul webes felületet biztosít az olvasóknak digitális másolatra vonatkozó igényük bejelentéséhez, a könyvtárosi kliens pedig a kérés elbírálásához, teljesítéséhez és publikálásához nyújt munkafolyamat-támogatást. Az alábbiakban a folyamat rövid leírását olvashatják a digitalizálás kezdeményezésétől egészen addig, hogy az olvasó megtekintésre megnyitja az elkészült elektronikus példányt.

A modul kifejlesztésére az e-Corvina Kft. (1149 Budapest, Angol u. 34.) támogatást kapott a KMOP 1.1.4. | „Vállalati innováció támogatása” című pályázaton az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében.

Projekt neve: KMOP-1.1.4-07/1-2008-0089 „Digitális Tudástár Kifejlesztése”

Az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által nyújtott támogatás összege 59.209.000 Ft.

Digitalizálás kezdeményezése

A könyvtár állományában szereplő dokumentumok elektronikus változatának elkészítését jelenti.

A könyvtár állományában nem szereplő (címleírással nem rendelkező) dokumentumokhoz nem lehet elektronikus változatot készíteni.

A digitalizált dokumentum minden esetben a könyvtár katalógusának pontosan egy tételéhez (rekordjához) kapcsolódik.

A könyvtári állomány tetszőleges dokumentumáról lehet készíteni digitális változatot azonnal, amikor erre igény merül fel.

Digitalizálásra vonatkozó igényt a könyvtár katalógusában jelenthetnek be a könyvtár (azonosított) olvasói.

Az igénylő lehet természetes személy vagy intézmény (pl. könyvtárközi kölcsönzés esetén).

Az igénylő megjelölheti, hogy a digitalizálás a választott mű mely részeire terjedjen ki.

Ha ezt nem határozza meg, az igényt a teljes mű digitalizálására vonatkozó igénynek kell tekinteni.

Az igénylő megjegyzést fűzhet az igényléshez, amely tartalmazhatja a kérés célját és javaslatot arra nézve, hogy kik férhessenek az elektronikus dokumentumhoz (pl. egy adott szeminárium hallgatói, név szerint).

Az igénylő a leadott digitalizálási igény pillanatnyi állapotáról (státuszáról) a katalógus olvasói adatokat tartalmazó ablakában tájékozódhat.

Az igény teljesültéről az igénylő e-mail-ben is értesítést kap.

A kérés behasonlítása

A digitalizálásra vonatkozó kérések a digitalizálási igények elbírálásáért felelős könyvtároshoz kerülnek.

A könyvtáros ellenőrzi a leadott igényt: a megadott fejezet (tanulmány) valóban megtalálható a kiválasztott dokumentumban, az oldalszámokat helyesen adta meg az olvasó, a dokumentum tartalma megfelel az olvasó által beállított digitalizálási típusnak stb.

A behasonlításkor a könyvtáros nem változtathatja meg a kérés tárgyát: nem jelölhet meg nagyobb részt, mint az olvasó.

(Természetesen a könyvtárnak van lehetősége nagyobb részt digitalizáltatni, mint amekkorát az olvasó kért, ám ennek költségét nem terhelheti az olvasóra. Ilyen esetben a digitalizálási feladat létrehozásakor kell bővíteni a digitalizálási igényt.) A behasonlítás csak az olvasó által hibásan megadott adatok javítását szolgálja.

A rendszer tárolja a kérés eredeti (olvasó által megadott) adatait és a behasonlító könyvtáros által javított adatokat is.

A behasonlítás eredményeként a könyvtáros dönt az igény teljesíthetőségéről, vagy teljesíthetetlenségéről.

Az utóbbi esetben rögzítenie kell a visszautasítás okát (pl. nem határozható meg a digitalizálandó rész, nincs digitalizálható példány stb.).

A sikeres behasonlított (ellenőrzött, javított) igényeket a könyvtáros elfogadottnak jelöli.

Digitalizálási feladat indítása

Az elfogadott igények a digitalizálást indító könyvtároshoz kerülnek, aki a digitalizálási igényhez digitalizálási feladatok(at) rendel, vagy hoz létre.

A digitalizálás indító könyvtárosnak két feladata van:

 • ellenőrizni, hogy van-e olyan elkészült vagy folyamatban lévő digitalizálási feladat, amely az adott igényt részben, vagy egészében teljesíti,
 • létrehozni új digitalizálási feladatot, ha szükséges.

Egy digitalizálási igény teljesítéséhez létre lehet hozni több digitalizálási feladatot is (pl. ha tanulmányonként külön akarunk digitalizálni egy kötetet).

A digitalizálási igényhez rendelt feladatok nagyobb részt lefedhetnek a dokumentumból, mint az olvasó által kért rész. (Pl. az olvasó csak egy részét kérte, a könyvtáros dönthet az egész dokumentum digitalizálásáról.)

Az olvasóra hárítható összeg a behasonlított, javított igény alapján készül el, ezért az itt bővített feladat nem hárít többletköltséget az olvasóra.

Új digitalizálási feladat létrehozásakor a könyvtáros

 • a választott mű példányainak lelőhelye és az egyes digitalizáló munkahelyek terheltsége alapján javaslatot tesz arra, hogy az éppen jóváhagyott igény melyik munkahelyhez kerüljön,
 • meghatározza a feladat prioritását és elkészültének várható határidejét.

Ha a kiválasztott és/vagy létrehozott feladatok együttesen teljesíteni tudják az olvasói igényt, a könyvtáros lezárja az elbírálási fázist.

Digitalizálás

A létrehozott digitalizálási feladatok a digitalizálást indító könyvtáros által megadott digitalizáló munkahelyhez kerülnek.

A digitalizáló munkahelyre bejelentkező digitalizáló munkatárs listát kap azokról az igényekről, amelyeket elbírálója az adott digitalizáló munkahelyhez rendelt.

A digitalizáló munkahelyeket a rendszer számára IP-címük, vagy fizikai címük (MAC Address), a felhasználók számára nevük azonosítja.

A digitalizáló munkatársak csak a felhasználói azonosítójukhoz rendelt digitalizáló munkahelyen végezhetnek digitalizálást.

A digitalizáló kiválasztja a mű példányai közül azt, amelyből az elektronikus változatot elő kívánja állítani.

A kiválasztáskor jelzés (letiltás) kerül a kiválasztott példányra: „digitalizálás alatt”.

Ha választott példány valamilyen okból mégsem kerülhet digitalizálásra (pl. nem található), a digitalizáló másik példányt választ.

Ha nincs digitalizálható példány, a digitalizálási igényt „nem teljesíthető” státuszúra állítja.

A „nem teljesíthető” státuszú igények visszakerülnek a digitalizálási igények elbírálásáért felelős munkatárshoz.

Az elbíráló az igényt másik digitalizáló munkahelyhez rendelésével újra kezdeményezheti a digitalizálást.

Ha a digitalizáló talál megfelelő példányt, a digitalizálási feladatot „digitalizálás alatt” státusszal látja el.

A digitalizálási munkafolyamat tetszőleges pontján és fázisában megszakítható, majd később folytatható. Nem kell az egy elektronikus dokumentumba szánt teljes oldalmennyiséget egyszerre digitalizálni.

A digitalizált lapok bármelyike (egyenként is) újraolvasható. Nem kell az egy elektronikus dokumentumba szánt valamennyi lap beolvasását megismételni, ha csak egy (vagy néhány) lap újraolvasására van szükség.

A digitalizálás végeztével a digitalizáló munkatárs „digitalizálva” státuszúra állítja a digitalizálási igényt.

A digitalizálás végeztével a digitalizált szöveg nyelvét is meg kell adni (a karakterfelismerő modul számára van erre szükség).

Szkennelés során a felhasználó beállíthatja:

 • a kontrasztot,
 • a fényerőt,
 • a felbontást,
 • a színmélységet,
 • a fekete-fehér küszöbszintet.

Ha a szkennerbe a digitalizálandó lapok ferdén kerültek, a modul az oldalakat automatikusan kiegyenesíti.

A felhasználó a digitalizálás megkezdése előtt meghatározza a szkennelendő felületet, vagy – két oldalas szkennelés esetén – felületeket (területkijelölés).

Ha két területet jelöl ki a felhasználó szkennelésre, akkor a modul a kapott kép két külön oldalra való szétvágását automatikusan elvégzi.

A lapok forgatását szintén elvégzi a program, ha erre szükség van.

A modulból elérhető képjavító eljárások:

 • sorkiegyenlítés,
 • normalizáció.

Szövegfelismerés

A szövegfelismerést egy OCR Service (OCR szolgáltatás) nevű komponens végzi.

Az OCR Service a JavaSCAN klienstől függetlenül telepíthető és futtatható. Az OCR Service futhat a kiszolgáló modult futtató gépen, de futhat másik (távoli) gépen is.

Az egyetlen feltétel, hogy a kliensgép számára az OCR Service input könyvtára (fájlműveletek vonatkozásában) elérhető legyen: fájlokat tudjon feltölteni oda és letölteni onnan.

A szövegfelismerést a digitalizáló könyvtáros kezdeményezi azzal, hogy a digitalizálási feladatnak „lapolvasás kész” státuszt ad.

A feladat szövegfelismerésre való elküldését megelőzően a kliensprogram elmenti a Dokumentumtárba a digitalizálási feladat feldolgozása során keletkezett fájlokat (az oldalak képét és az oldalképekhez létrehozott bélyegképeket) annak érdekében, hogy a későbbiekben egy-egy lap újraolvasása megoldható legyen anélkül, hogy az egész dokumentumot újra be kelljen szkennelni.

Ha sikeresen lezajlott a digitalizálási feladat elmentése a Dokumentumtárba, a digitalizálási feladat státusza „lapolvasás kész”-re változik és a kliens automatikusan elkezdi a fájlok felmásolását az OCR Service erre kijelölt (konfigurált) könyvtárába.

Az OCR szerviz meghatározott időközönként ellenőrzi, hogy az erre a célra kijelölt (konfigurált) könyvtárban nem jelent-e meg új digitalizálási feladat.

Ha megjelent, a lapok képein elvégzi a szövegfelismerést.

A szövegfelismerés eredménye egyetlen többoldalas, kereshető .pdf fájl, amely megfelelő sorrendben tartalmazza az oldalak képét és az azon felismert szöveget „image on text” formátumban. (A felhasználó az oldalak képét látja, ahogy a szkennelésre került, de tud kijelöléseket végezni a szövegben.)

A digitalizált dokumentum a nyomtatott dokumentum pontos és hű képét és a felismert szöveget együtt tartalmazza.

A kliens a saját digitalizálási munkahelyéhez tartozó, „ocr-re vár” státuszú digitalizálási feladatok karakterfelismerésének elkészültét ütemezetten és/vagy könyvtárosi kezdeményezésre ellenőrzi.

Az ellenőrzés az OCR Service-hez konfigurált könyvtár ellenőrzését jelenti. Elkészült a karakterfelismerés, ha az OCR Service megfelelő (ehhez a digitalizálási feladathoz tartozó) könyvtárában elkészült a .pdf kiterjesztésű fájl.

Ha az említett .pdf fájlt megtalálja a kliens, letölti. A letöltött dokumentumot a program megnyitja, hogy a könyvtáros ellenőrizhesse azt. Ha a dokumentum megfelelő, a program a digitalizálási feladat dokumentumának mellékleteként a Dokumentumtárba elmenti a .pdf fájlt. Ha nem megfelelő, a könyvtáros visszaküldheti újraszkennelésre.

Sikeres mentést követően a digitalizálási feladat „kész” státuszt kap.

Publikálás

A digitalizálási feladat elkészültével előálló elektronikus dokumentum publikálható.

A publikálás két lépcsőben történik.

 • Első lépésben az elkészült dokumentumhoz publikálási típust kell megadni.
 • Második lépésben a publikálási típussal ellátott elektronikus dokumentumokból elektronikus példányok készülnek minden olvasónak, akinek valamelyik digitalizálási kéréséhez a kérést feldolgozó könyvtáros hozzárendelte ezt a digitalizálási feladatot.

Ez azt jelenti, hogy minden olvasó számára „saját” elektronikus példány készül.

Az elektronikus példányokat digitális jogkezelő rendszer (DRM) védi. A könyvtár meghatározhatja, hogy az olvasók a számukra előállított elektronikus példányokhoz milyen feltételekkel férhetnek hozzá. Ezzel biztosíthatja a dokumentumok szerzői jogi védelmét.

A hozzáférési feltételeket az ún. publikálási politikában kell rögzíteni. A publikálási politika minden olvasótípus-publikálástípus párra meghatározza, hogy az adott publikálási típusba sorolt elektronikus dokumentum az adott típusú olvasójeggyel rendelkező olvasó számára

 • meddig elérhető (kölcsönzési idő),
 • hányszor nyithatja meg,
 • összesen mennyi ideig lehet nyitva,
 • egy megnyitáskor mennyi ideig lehet nyitva,
 • összesen hányszor nyomtathatja,
 • egy nyomtatáskor összesen hány oldalt nyomtathat,
 • hány szót tehet egyszerre vágólapra,
 • készíthet-e képernyőképet róla,
 • végezhet-e benne keresést,
 • elmentheti-e a saját gépére.

A publikálási politika alapján elkészül az olvasóknak az elektronikus példány, amely a beállított szerzői jogi védelmet garantálni tudja.

Az elektronikus példányokhoz az olvasók a könyvtár webOPAC-jának Olvasói Adatok menüpontjában férhetnek hozzá a kölcsönzési idő lejártáig.

A kölcsönzési idő lejárta után a letöltési lehetőség megszűnik.