Archívált honlap. Utolsó frissítés 2011. november 29.
Digitalizálás (Válogatott bibliográfia) 1991-2010 (2/1. rész)
Digitalizálással kapcsolatos magyar nyelvű írások válogatott bibliográfiája (1991-2010) (2/1. rész)

A ’90-es évektől beszélhetünk számottevő digitalizálási kezdeményezésről, próbálkozásról és fejlődésről. Az ezt megelőző időben nem állt rendelkezésre megfelelő technikai háttér a gyors és hatékony digitalizálás megvalósításához. Jelenleg már felhasználói szinten is könnyedén lehetséges digitalizálni. Pár 10 ezer Ft-os beruházással (asztali A/4-es szkenner vásárlásával), akár mi magunk is nekiállhatunk digitalizálni. (Lásd oktatóanyagunkat!) Ezért tartottuk szükségesnek, hogy összeállítsuk a digitalizálással kapcsolatos magyar nyelvű írások/előadások válogatott *(1991-2010)* bibliográfiáját.
 1. „Felszabadított” szövegek őre (Drótos László). Interjú Drótos Lászlóval, a MEK egyik alapítójával Cseke Gábor blogjában. http://urszu2.blogspot.com/2010/02/felszabaditott-szovegek-ore-drotos.html (2010.02.22.)
 2. „Vitára szánt tervezet”. Az IFLA és az IPA közös nyilatkozata a digitális információ megőrzéséről és megóvásáról = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 11. évf., 2002/4. sz., 29-30. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00028/pdf/02kisebbsegek.pdf (2010.02.20.)
 3. A Digitális Gyűjtemény Osztály 2009. évi beszámolója. Kézirat, Budapest, MEK, 2010. http://mek.oszk.hu/html/irattar/besz2009.htm (2010.02.22)
 4. A Széchényi Könyvtár digitális programja = Magyar Nemzet, 2005. február 10. 01:00, 14. o. http://www.mno.hu/portal/266206 (2010.02.20.) és = Könyvtári levelező/lap, 7. évf., 2005/3. sz., 31. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00040/pdf/31.pdf (2010.02.20)
 5. Ábrahám László – Ferenczy Pál – Kékesi Ferenc et al.: A fogyasztói elektronika digitalizálása. A digitális technika várható hatásai a fogyasztói elektronikai szolgáltatásokra és termékekre. Budapest, OMFB OMIKK, 1985.
 6. Ábrahám Mónika: A XXXIII. könyvtári hetek Komárom-Esztergom megyében. Digitális könyvtárak és elektronikus könyvtári szolgáltatások. (2004. szeptember 20.) = Könyvtári levelező/lap, 16. évf., 2004/11. sz., 16-17. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00036/pdf/16-21.pdf (2010.02.20.) és = Téka téma – a Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok híradója, 15. évf., 2004/4-5. sz., 1-2. o. http://www.jamk.hu/teka0445.htm (2010.02.20.)
 7. Alföldiné Dán Gabriella: A digitális világ és a könyvtár = Könyvtári levelező/lap, 13. évf., 2001/6. sz., 13-15. o.
 8. Amberg Eszter: A szerzői jog és a digitális szerzői jogkezelés = Könyvtári figyelő, 51. évf., 2005/3. sz., 503-513. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00056/amberg.html (2010.02.20.)
 9. Ambrus Attila József: A Gutenberg- és a Neumann-galaxis: Könyvek és könyvtárak, olvasók és könyvtárosok a harmadik évezredben. Szakdolgozat, kézirat, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtártudományi Intézet 2010.
 10. Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Internet és egyenlőtlenség: egy „digitális Máté-effektus” körvonalai? = Jel-kép, 2005/2. sz., 3-24. o.
 11. Árkos Iván: Digitális ismeretközlés – EU kompatibilitás = Könyv és nevelés, 8. évf., 2006/2. sz., 85-87. o. http://www.tanszertar.hu/eken/2006_02/kit_0602.htm (2010.02.20.)
 12. Ásványi Ilona – Bánhegyi Zsolt – Bánkeszi Katalin et al. (szerk.): Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007-2013). NOKI Plusz Bizottság, 2005. szeptember 15. http://www.ki.oszk.hu/107/request.php?157 (2010.02.20.)
 13. Az informatikai és hírközlési miniszter 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelete a digitális archiválás szabályairól, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus archiválás szabályairól = Magyar Közlöny, 2005/101. sz., 5625-5627. o. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/2005/MK101.pdf (2010.02.20.)
 14. Bada Zoltán: „Nemzetiségeinkről a kulturális örökség digitalizált megőrzésében” = Könyv, könyvtár, könyváros, 15. évf., 2006/2. sz., 42-48. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00074/pdf/05konferenciak.pdf (2010.02.20.)
 15. Bakó Anna – Szilágyi Erzsébet: Schola-Orbis: a Kárpát-medencei magyar iskolatörténeti adattár. A kulturális örökség digitalizációja határon túli könyvtárak együttműködésében In: Magyar könyvtárosok 6. világtalálkozója, Budapest, Könyvtári Intézet, 2004. 61-73. o.
 16. Bakonyi Géza – Kokas Károly: Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2006.
 17. Bakonyi Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár = Könyvtári figyelő, 40. évf., 1994/4. sz., 522. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00012/bakonyi_h.html (2010.02.20.)
 18. Bakos Klára: Digitalizált könyvtár a hadtudomány szolgálatában. = Humán szemle, 20. évf., 2004/1. sz., 46-51. o.
 19. Balogh Margit: Tanácskozás az EU-kompatibilis digitális ismeretközlésről = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006/5. sz., 249-250. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4399&issue_id=472 (2010.02.20.)
 20. Bán Emőke – Mészáros Zoltán – Molnár Tamás: DMI a Szegedi Egyetemi Könyvtárban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006/7-8. sz., 361-365. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4484&issue_id=474 (2010.02.20.) Bánhegyi Zsolt – Cserba Krisztina – Kmety Andrea – Vadnai Zoltán: MetaLib: Elektronikus források elérése közös felületen. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1069/1M (2010.02.19.)
 21. Bánhegyi Zsolt: Az e-könyv hosszú menetelése? = Tudományos Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/10. sz., 490-491. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4992&issue_id=498 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Caldwell, Tracey: The long march of the e-book = Information World Review, 245. No. 2008. april, p. 12-14.
 22. Bánhegyi Zsolt: Egy webkereső és partnerei: a Google és a könyvtárak = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/2. sz., 23-29. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00039/pdf/23-29.pdf (2010.02.20.)
 23. Bánhegyi Zsolt: Révbe ér-e az e-könyv? = Tudományos Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/10. sz., 488-489. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4991&issue_id=498 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Sottong, Stephen: The elusive e-book = American Libraries, 39. Vol. 5. No. 2008. p. 44-48.
 24. Bánkeszi Katalin – Dávid Adrienne – Moldován István: A Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) projekt. Networkshop Konferencia 2009 (A NIIF közösség 18. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Szeged, Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 2009. április 15-17. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1045/500K (2010.02.19.)
 25. Bánkeszi Katalin: A Neumann János Digitális Könyvtár jövője = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/1. sz., 27-28. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00038/pdf/22-26.pdf (2010.02.20.)
 26. Bánkeszi Katalin: Könyvek és olvasók a digitális könyvtárban = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 15. évf., 2006/7. sz., 39-44. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00079/pdf/05digikvt.pdf (2010.02.20.)
 27. Bánkeszi Katalin: Mi kerüljön a kosárba? – koordinált digitalizálási programok. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 21. http://hdl.handle.net/2437/2422 (2010.02.20.)
 28. Bánki Zsolt István: Digitális múzeum. Egységes múzeumi elektronikus szolgáltatási környezet kialakítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54. évf., 2007/9. sz., 395-401. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4776&issue_id=486 (2010.02.20.)
 29. Bánki Zsolt István: Múzeumok az Europeanaban – az ATHENA projekt. Networkshop Konferencia 2009 (A NIIF közösség 18. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Szeged, Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 2009. április 15-17. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1052/500K (2010.02.19.)
 30. Barbier, Frédéric: A könyv története. Budapest, Osiris Kiadó, 2006.
 31. Bárkay Tamás: Csúszik a könyvtári digitalizálás = Népszabadság Online, 2009. október 17. http://www.nol.hu/kult/20091017-csuszik_a_konyvtari_digitalizalas (2010.02.20.)
 32. Bartók István – Golden Dániel – Horváth Iván et al.: Digitalizálás = Magyar tudomány, 167. évf., 2006/7. sz., 831-836. o. http://www.matud.iif.hu/06jul/09.html (2010.02.20.)
 33. Bereczki Ibolya, T.: Archívumdigitalizálás a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54. évf., 2007/9. sz., 389-394. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4775&issue_id=486 (2010.02.20.)
 34. Bereczky Lóránd – Fejős Zoltán – Gecsényi Lajos et al.: A közgyűjtemények a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/7. sz., 3-5. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00055/pdf/01konyvtarpolitika.pdf (2010.02.21.)
 35. Berke Barnabásné (összeáll.): A hazai kiadású, önálló fizikai hordozón megjelentetett elektronikus dokumentumok beszerzése, állományba vétele, feldolgozása, elhelyezése és használtatása az Országos Széchényi Könyvtárban. Problémafelvető anyag, kézirat, Budapest, OSZK, 1998.
 36. Bezárattak egy magyar nyelvű e-könyvtárat = Origo.hu, 2005. augusztus 26. 16:08. http://www.origo.hu/techbazis/internet/20050826oroszorszagi.html (2010.02.20.)
 37. Bihari Tibor: Elektronikus publikáció és a szerzői jogok. Szakdolgozat, kézirat, Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézet Könyvtár és Alkalmazott Informatikai Csoport, 2002. november 19. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/jog/bihari/bihari.htm (2010.02.20.)
 38. Birkás Bence: Elektronikus források begyűjtése és archiválása Litvániában: úton egy virtuális könyvtár felé = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf., 2004/6. sz., 257-260. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3640&issue_id=451 (2010.02.18) Eredeti forrás: Jodelis, Remigijus: Harvesting and archiving of electronic resources in Lithuania: towards virtual library = INFORUM, 2003 http://www.inforum.cz/archiv/inforum2003/prispevky/Jodelis_Remigijus.pdf (2010.02.18.)
 39. Bíró Ferenc: Digitalizált diafilmek = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006/6. sz., 282-289. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4433&issue_id=473 (2010.02.20.)
 40. Bíró Istvánné Fábián Éva: Digitalizálás, archiválás a könyvtáraknak = Könyvtári levelező/lap, 15. évf. 2003/3. sz., 49-50. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00016/pdf/43-51.pdf (2010.02.20.) Bíró Szabolcs: Szövegfeldolgozás XML alapokon. Budapest, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ, 2005. http://www.tankonyvtar.hu/informatika/szovegfeldolgozas-xml-080906-159 (2010.02.20.)
 41. Bondor Erika – Tószegi Zsuzsanna: Könyvdigitalizálás és iskolai könyvtár = Könyv és nevelés, 9. évf., 2007/1., 58-59. o. http://www.tanszertar.hu/eken/2007_01/be2_0701.htm (2010.02.20.)
 42. Burmeister Erzsébet – Kiss Andrea – Perleki Attila: eleMEK a Miskolci Egyetemen. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1034/1M (2010.02.19.)
 43. Burmeister Erzsébet – Perlaki Attila: MIDRA: Miskolci Egyetemi Digitális raktár és adattár. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 22. http://hdl.handle.net/2437/2414 (2010.02.20.)
 44. Burmeister Erzsébet: Digitális könyvtár Észak-Rajna-Vesztfáliában és a WebDOC projekt (1995-1997) In: Neumann-ház, http://gerzson.neumannhaz.hu:8888/~neuweb/test/tei/tanulmanyok_digitkvt/burmeister/tanulmany_hu.html (2010.02.20.) Eredeti forrás: Töteberg, Ingrid – Haage, Ulrich: Die Digitale Bibliothek NRW. = ZfBB, 46(1999) H. 5. S. 443-453.
 45. Burmeister Erzsébet: Mennyire vagyunk még távol az „Ezt szeretném megkapni” globális szolgáltatástól? = Tudományos Műszaki Tájékoztatás, 56. évf., 2009/11-12. sz., 563-565. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5238&issue_id=510 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Davidson, Ed: How close are we to having a global „Get it for me” service? = Interlending & Document Supply, 37. Vol. 2. No. 2009. p. 64-67.
 46. Burmeister Erzsébet: Szakmai nap Miskolcon digitális adattárakról = Könyvtári levelező/lap, 19. évf., 2007/1. sz., 28-30. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00062/pdf/28-32.pdf (2010.02.20.)
 47. Büki Balázs: Elektronikus szövegek könyvtári kezelése – A Magyar Elektronikus Könyvtár. Szakdolgozat, kézirat, OSZK-KMK könyvtári-informatikus szak, 1996/június http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/bukib.hun (2010.02.20.)
 48. Cohen, Joel A.: Az elektronikus könyvtár a felsőoktatásban: áttekintés és helyzetjelentés. Ford. Drótos László = h. n., MEK, 1993. Eredeti forrás: Interpersonal Computing and Technology, Vol. 1. No. 1. (Jan. 1993) http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/cohen.hun (2010.02.20.)
 49. Czupy Ádám: Vasi községek digitális archívuma = A Vas megyei könyvtárak ű értesítője, 37. évf., 2007/2. sz. 3-5. o.
 50. Csáki Zoltán: Elektronikus folyóiratok archiválása és nyilvántartása: EPA 2.0. Networkshop Konferencia 2004 (A NIIF közösség 13. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2004. április 5. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=125/500K (2010.02.19.)
 51. Csákó Beáta: Európai Digitális Könyvtár = Tudományos Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/3. sz. 155. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4867&issue_id=491 (2010.02.18.)
 52. Csató Edit – Koltay Klára: Elektronikus dokumentumok: a legmunkaigényesebb dokumentumfajta = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 49. évf., 2002/8. sz., 303-311. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=725&issue_id=43 (2010.02.21.)
 53. Cseh Boglárka: Digitális kultúra – digitális könyvtár. Kézirat, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szakdolgozat, 1999.
 54. Cseh Gergő Bendegúz – Körmendy Lajos – Rácz György: Digitalizálás a levéltárakban = Levéltári szemle, 52. évf., 2002/3. sz., 3-18. o. http://www.natarch.hu/szemle/20023/cseh0.htm (2010.02.18.)
 55. Cselekvési terv a digitalizálási programok és koncepciók összehangolására. Az Európában folyó digitalizálási tevékenységek összehangolásának megvalósítási keretterve. Az európai tartalom megjelenítése a világméretű hálózatokon (ford. Hegyközi Ilona) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf., 2004/2. sz., 85-89. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3539&issue_id=448 (2010.02.20.) és = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 12. évf., 2003/11. sz. 3-9. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00047/pdf/01konyvtarpolitika.pdf (2010.02.20.)
 56. Csirmaz László: Elektronikus tézis és disszertáció gyűjtemény a CEU-n. Networkshop Konferencia 2008 (A NIIF közösség 17. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2008. március 17-19. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=116/1M (2010.02.19.)
 57. Csúcstechnológiával menti a nemzeti örökséget az Országos Széchényi Könyvtár – 2001 óta folyamatosan archiválják a magyar szellemi kincs régi és ritka dokumentumait – több tízmillió mikrofilm felvétel digitalizálható a nemzeti könyvtárban = Xerox sajtóközlemény, 2005. február 9., 2. o.
 58. Dancs Szabolcs: A digitális könyvtár alapvető modellje és kulcsfogalmai = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/8. sz., 393-396. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4961&issue_id=496 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Candela, Leonardo – Castelli, Donatella – Pagano, Pasquale et al.: Setting the foundations of digital libraries = D-Lib Magazine, 13. Vol. 3-4. No. 2007
 59. Dancs Szabolcs: A digitális könyvtár és a szerzői jog = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/11-12. sz., 548-550. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5013&issue_id=499 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Howorka, Bolesław: Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie = Bibliotekarz, 10. No. 2006. p. 7-11.
 60. Dancs Szabolcs: EOD: Elektronikus könyvek igény szerint – egy európai együttműködésen alapuló digitalizálási szolgáltatás = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf., 2009/11-12. sz., 561-563. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5237&issue_id=510 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Mühlberger, Günter – Gstrein, Silvia: eBooks on Demand (EOD): a European digitization service. = IFLA Journal, 35. Vol. 1. No. 2009. p. 35-43.
 61. Dancs Szabolcs: Orvostudományi digitális könyvtárak összehasonlító vizsgálata = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/4. sz., 191-194. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4886&issue_id=492 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Ismond, Kathleen P. – Shiri, Ali: The medical digital library landscape = Online Information Review, 31. Vol. 6. No. 2007. p. 744-758.
 62. Darányi Sándor – Dominich Sándor (szerk.): Kulturális innováció és információkeresés: a finnugor örökség digitalizálása és automatizált tartalmi feltárása. Konferencia, 2001. szeptember 14., Budapest, OSZK, 2001.
 63. Dávid Adrienne: A digitális dokumentum szerepe az információs társadalomban. Szakdolgozat, kézirat, Budapest, ELTE BTK IKI, 2007. http://mek.niif.hu/05600/05675/05675.pdf (2010.02.21.)
 64. Dévai Péter: Az elektronikus olvasás megkönnyítése = Könyvtári figyelő, 55. évf., 2009/1. sz. 122-124. o. http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.181 (2010.2.18.) Eredeti forrás: Coyle, Caren: Managing technology. E-reading = The Journal of Academic Librarianship, 34. Vol. 2. No. 2008. p. 160-162.
 65. Dévai Péter: Bomlasztó jótékonyság: a Google Print program és a könyvtárak jövője; A Google Library projekt Oxfordban = Könyvtári figyelő, 53. évf., 2007/4. sz. 789-794. o. http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.90 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Sandler, Mark: Disruptive beneficence: the Google Print program and the future of libraries = Internet Reference. Services. Quarterly 10. Vol. 3-4. No. p. 5-22.; Milne, Ronald: The Google Library Project at Oxford = Internet Reference. Services. Quarterly 10. Vol. 3-4. No. p. 23-28.
 66. Dévényi Kinga: Tartalmi feltárás, konzerválás, digitalizálás: az MTAK Csoma-gyűjteménye a XXI. században = Magyar tudomány, 171. évf., 2010/1. sz., 19-25. o. http://www.matud.iif.hu/2010/01/05.htm (2010.02.18.)
 67. Dicse Jenő: Digitális archívumok. Networkshop Konferencia 2004 (A NIIF közösség 13. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2004. április 6. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=165/500K (2010.02.19.)
 68. Digitális értékeink = Computerworld, 20. évf., 2005/17. sz., 14. o.
 69. Digitális könyvtárat hoz létre a Yahoo is = Origo.hu, 2005. október 4. 08:01 http://origo.hu/techbazis/internet/20051003digitalis.html (2010.02.20.)
 70. Digitális tudásbázisok = Computerworld, 37. évf., 2006/3. sz., 30. o.
 71. Digitalizált szellemi kincs a Széchényi Könyvtárban = Metro, 2005. február 10., 10. o.
 72. Dippold Péter: A magyar kulturális közvagyon digitalizálási prioritásainak feltérképezése. Egy felmérés tanulságai In: Magyar könyvtárosok 6. világtalálkozója. Budapest, Könyvtári Intézet, 2004. 21-26. o.
 73. Domokos Miklósné: Nyomtatott vagy e-könyv: melyiket válasszuk? = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54. évf., 2007/4. sz., 179-182. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4676&issue_id=481 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Christianson, Marilyn – Aucoin, Marsha: Electronic or print books: Which are used? = Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 29. Vol. 1. No. 2005. p. 71-81.
 74. Drótos László – Kokas Károly: Az analóg és digitális jelenkor lenyomatai – a kulturális örökség digitalizálása, viszszakereshetősége és a hazai Internet archiválása = NIIF hírlevél, 5. évf., 2006/2. sz. 3-4. o. http://epa.oszk.hu/00000/00024/00011/pdf/00011.pdf (2010.02.20.)
 75. Drótos László – Kőrös Kata – Ternai Zita: Adattármustra. Régi könyv és régi irodalom = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 évf., 2009/3. sz., 123-140. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5100&issue_id=502 (2010.02.18)
 76. Drótos László: A Google Book egyezség és a felsőoktatási könyvtárak = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf., 2010/1. sz., 38-42. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5262&issue_id=511 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Joint, Nicholas: The Google Book settlement and academic libraries = Library Review, 58. Vol. 5. No. 2009. p. 333-340.
 77. Drótos László: A könyvtárak és a web 2.0 kihívás. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf., 2010/1. sz., 29-32. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5259&issue_id=511 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Joint, Nicholas: The Web 2.0 challenge to libraries. = Library Review, 58. Vol. 3. No. 2009. p. 167-175.
 78. Drótos László: Az elektronikus publikálástól az elektronikus könyvtárakig = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/9. sz., 20-24. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00057/pdf/03konferenciak.pdf (2010.02.18.)
 79. Drótos László: Digitális gyűjtemények és adatok felügyelete: „kurátorság” és más alternatívák a tudományos könyvtárakban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 évf., 2009/10 sz., 495-498. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5223&issue_id=509 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Angevaare, Inge: Taking care of digital collections and data: ’Curation’ and organisational choices for research libraries = LIBER Quarterly, 19. Vol. 1. No. 2009. p. 1-12.
 80. Drótos László: Digitális könyvtárak a szakirodalom tükrében: témák és tanulságok = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 évf., 2009/4. sz., 191-194. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5118&issue_id=503 (2010.02.18) Eredeti forrás: Isfandyari-Moghaddam, Alireza – Bayat, Behrooz: Digital libraries in the mirror of the literature: issues and considerations. = The Electronic Library, 26. Vol. 6. No. 2008. p. 844-862.
 81. Drótos László: Digitális könyvtárak felhasználóközpontú és bizonyítékalapú fejlesztése = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf., 2010/1. sz., 32-36. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5260&issue_id=511 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Sommerville, Mary M. – Brar, Navjit: A user-centered and evidence-based approach for digital library projects. = The Electronic Library, 27. Vol. 3. No. 2009. p. 409-425.
 82. Drótos László: Digitális könyvtárak Kínában: fejlődés és lehetőségek = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf., 2010/1. sz., 36-38. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5261&issue_id=511 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Yao, Leye – Zhao, Ping: Digital libraries in China: progress and prospects. = The Electronic Library, 27. Vol. 2. No. 2009. p. 308-318.
 83. Drótos László: eleMEK. Metaadat-kezelő rendszer digitális gyűjteményekhez = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. évf., 2005/2. sz., 55-58. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3847&issue_id=459 (2010.02.20.)
 84. Drótos László: Koordináció a műszaki szakfolyóiratok digitalizálásában = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006/4. sz., 205. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4375&issue_id=471 (2010.02.20.)
 85. Drótos László: Mi a MIA? – Javaslat egy Magyar Internet Archívum létrehozására. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1035/1M (2010.02.19.)
 86. Drótos László: Webarchiválás a webkettes világban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf., 2010/2. sz., 78-81. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5276&issue_id=512 (2010.03.08.) Eredeti forrás: Crook, Edgar: Web archiving in a Web 2.0 world. = The Electronic Library, 27. Vol. 5. No. 2009. p. 831-836.
 87. Drótos László – Moldován István: Elektronikus könyvtárak a cyberspace-ben = Természet világa, 136. évf., 2005/5. sz., 217-219. o. http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2005/tv0505/mek.html (2010.02.20.)
 88. Dudás Anikó: A Rastko projekt – a szerb kultúra elektronikus könyvtára = Könyvtári figyelő, 48. évf., 2002/4. sz., 723-736. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00043/rastko.html (2010.02.20.)
 89. Egri Krisztina: Keresés az interneten: Ön hogyan és mennyit keres az interneten? És mennyit fordít rá? = Könyvtári Levelező/lap, 21. évf., 2009/8. sz. 19.-22. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00088/pdf/KLL_EPA00365_2009-08_019-022.pdf (2010.02.18.)
 90. Eiler Emil: A jövő könyvei és a könyvkiadás jövője: a leírt gondolat megjelenési formái a digitális világban = Magyar grafika, 51. évf., 2007/4. sz., 5-20. o. http://epa.oszk.hu/00800/00892/00024/pdf/1.pdf (2010.02.20.)
 91. Ekler Péter: Az Országos Széchényi Könyvtár röplapjainak digitalizálása In: Mercurius 2006. Szerk. Ekler Péter. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2007. 20-21. o.
 92. Európai digitális könyvtár a Google-é mellett = Origo.hu, 2005. október 5. 16:44 http://origo.hu/techbazis/internet/20051005gigakonyvtar.html (2010.02.20.)
 93. Európai könyveket is digitalizálna a Google = Origo.hu, 2005. szeptember 2. 10:08. http://origo.hu/techbazis/internet/20050902europai.html (2010.02.20.)
 94. F. T.: Digitalizált dokumentumok az OSZK-ban = Népszabadság, 2005. február. 10., 13. o.
 95. Farkas Gábor: Az Egyetemi Könyvtár régi nyomtatványainak digitalizálási terve és a virtuális kiállítások esettanulmánnyal. Networkshop Konferencia 2007 (A NIIF közösség 16. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2007. április 11-13. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1170/1M (2010.02.19.)
 96. Fátrai Erzsébet: Digitalizált dokumentumok a könyvtárközi kölcsönzésben = Téka téma – a Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok híradója, 17. évf., 2006/4. sz és 2006/5. sz, 4-5. o. http://www.matarka.hu/clik.php?cikkmutat=390429 (2010.02.20.)
 97. Fejős László: DELOS-konferencia a digitális kulturális örökség megőrzéséről = Könyvtári levelező/lap, 15. évf., 2003/5. sz., 22-24. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00018/pdf/22-28.pdf (2010.02.20.)
 98. Ferge Sándor: Digitális közjavak = Eszmélet, 19. évf., 2007/75. sz., 37-42. o. http://www.eszmelet.hu/ (2010.02.20.)
 99. Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. Budapest, Magyar Helikon, 1959.
 100. Fodor Zsuzsa: KlimoTheca = Univ Pécs. 5. évf., 2004/2. sz., 5. o.
 101. Futala Tibor: Oroszországban hozzáfogtak az elektronikus nemzeti könyvtár koncepciójának kimunkálásához = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 49. évf., 2002/1. sz., 37-38. o. Eredeti forrás: Šrajberg, â. L.: Na puti k sozdaniű koncepcii Nacional’noj člektronnoj biblioteki = Naučnye i tehničeskie biblioteki, 3. No. 2000. p. 10-13.
 102. Fülöp Gabriella: Díj a városi könyvtár fejlesztéséért – digitalizált dokumentumokhoz is hozzájuthatnak az olvasók = Vas népe, 2005. szeptember. 13., 7. o.
 103. Fülöp Géza: Az információ. (2. bőv. átdolg. kiadás) Budapest, ELTE Könyvtártudományi Informatikai Intézet, 1996 http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/informat/azinform/html/index.htm (2010.02.11)
 104. Fülöp, Ilona Erika: Az Internet és a könyvtár kapcsolata. Kézirat, Szakdolgozat, Debrecen DEENK, 2004. http://hdl.handle.net/2437/225 (2010.02.20.)
 105. Fürjes Judit: Hungarikumok a hálón – digitális kulturális és tudományos archívumok Magyarországon = Klick, 5. évf., 2006/8. sz, 12. o.
 106. Galambosi András: Nemzeti Digitális Adattár = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. évf., 2005/2. sz., 51-54. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3846&issue_id=459 (2010.02.20.)
 107. Galvács László: Információs közvagyon és digitális kincstár = eVilág, 3. évf., 2004/8. sz. 13-15. o. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2004-ev/08/20070302204001956000000921.html (2010.02.20.)
 108. Geiszt Csaba: Mindentudás mindenkinek. Online digitális európai könyvtár = Chip, 18. évf., 2006/2. sz., 22-23. o.
 109. Gerhardt Norbert: Nyomtatott anyagok digitalizálása. Kézirat h. n., MEK, 2001. június 19. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/digital/digital.htm (2010.02.20.)
 110. Glanz János: Szakterületi elektronikus információk és dokumentumok. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 22.
 111. Golden Dániel – Tóth Tünde – Turi László: Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban. 1.0 verzió, Kézirat, h. n. MEK, 1998 március http://mek.oszk.hu/03100/03112/ (2010.02.21.)
 112. Gulácsiné Pápay Erika – Pálfai Katalin: Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ digitalizált ajándéka az agrárkönyvtárak közös, egységes szolgáltatásáért = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. évf., 2005/1. sz., 23-24. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4104&issue_id=458 (2010.02.20.)
 113. Gyenge Anikó: Archívumok egy új világban: a digitalizáció hatásai a könyvtárakra. 1-2. = Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle, 2. évf., 2007/4. sz., 43-56. o. http://www.hpo.hu/kiadv/ipsz/200708-pdf/03.pdf (2010.02.20.) és 2. évf., 2007/5. sz., 31-44. o. http://www.hpo.hu/kiadv/ipsz/200710-pdf/02.pdf (2010.02.20.)
 114. Gyorsuló digitalizálás = Világgazdaság, 2006. március 3. http://www.vilaggazdasag.hu/gazdasag/gyorsulodigitalizalas-116860 (2010.02.20.)
 115. György Károlyné Rabi Lenke: Digitalizálás egy városi könyvtárban. Korreferátum. (2004. szeptember 20.) = Téka téma – Esztergom megyei könyvtárosok híradója, 15. évf., 2004/4-5. sz. 2-3. o. http://www.jamk.hu/teka0445.htm (2010.02.20.)
 116. György Péter: Digitális archívumok – vita a kategóriákról és az időről = Élet és irodalom, 51. évf., 2007/16. sz., 9. o. http://www.es.hu/index.php?view=doc;16354 (2010.02.20.)
 117. György Péter: MEMEX – A könyvbe zárt tudás a 21. században. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 2002.
 118. Hajnal Jenő: Digitalizálási program a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben In: Magyar könyvtárosok 6. világtalálkozója. Budapest, Könyvtári Intézet, 2004. 55-59. o.
 119. Hajnal-Ward Judit: Digitalizálás DjVu-val magyarul = Könyvtári figyelő, 52. évf., 2006/1. sz., 129-137. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00058/hajnal-ward.html (2010.02.18.)
 120. Hanák Gábor: „A digitalizálás az utolsó lépés” = Médiamix, 2005/42. sz., 20-23. o.
 121. Harangi Gabriella: A DEA születése – egy digitális adattár létrehozásának kihívásai. Networkshop Konferencia 2008 (A NIIF közösség 17. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2008. március 17-19. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=276/1M (2010.02.19.)
 122. Haraszti Viktor: Digitalizálás a gyakorlatban = Levéltári szemle, 52. évf., 2002/4. sz., 3-18. o. http://www.natarch.hu/szemle/20024/haraszti.htm (2010.02.18.)
 123. Hargitai Miklós: Kultúrharc az e-könyv-világban = Népszabadság, 2005. augusztus. 10., 17. o. http://www.nol.hu/archivum/archiv-373215/ (2010.02.20.)
 124. Harnad, Stevan: A Gutenberg utáni galaxis – A negyedik forradalom a tudáselőállítás eszközeiben. Ford. Vinkler Zsuzsa = Replika, 1993/11-12. sz. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/inftars/gutenbrg.hun (2010.02.20.)
 125. Hegyi Ádám: MOKKA-R: a Kárpát-medencében található régi nyomtatványok digitális közös katalógusa In: Mercurius 2004, Szerk. Ekler Péter, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2004. 9-10. o.
 126. Hegyközi Ilona (összeáll. és ford.): Digitalizálási stratégiák: szakirodalmi szemle. Budapest, Könyvtári Intézet, 2005.
 127. Hegyközi Ilona: A digitalizálási munkálatok összehangolása az EU-ban. Lundi alapelvek = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/11. sz. 465-468. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3444&issue_id=445 (2010.02.16.)
 128. Hegyközi Ilona: Az EBIB elektronikus könyvtár négy évének tapasztalatai: egy elektronikus könyvtári folyóirattól az elektronikus szolgáltatásokig = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf., 2004/10. sz., 467-469. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3737&issue_id=455 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Marcinek, Marzena: The EBIB Electronic Library: from LIS e-journals to e-service. A bottom-up initiative for a networked library service in Poland; a four-year perspective = IFLA paper, Code No. 063-E, World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, 1-9 August 2003, Berlin, 141. Library and Information Science Journals, 10 http://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/063e-Marcinek.pdf (2010.02.18.)
 129. Horváth Ádám – Andrásiné Boros Tímea: OSZKDK az OSZK új Digitális Könyvtára – digitális objektumok kezelése új alapokon. Networkshop Konferencia 2008 (A NIIF közösség 17. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2008. március 17-19. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=258/1M (2010.02.19.)
 130. Horváth Ádám: Az Európa Könyvtár. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1038/1M (2010.02.19.)
 131. Horváth Géza: Új szolgáltatás a Megyei Könyvtár honlapján az „Elektronikus könyvtár” = Téka téma: a Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok híradója, 19. évf., 2008/4. sz., 7. o. http://www.jamk.hu/teka0804.pdf (2010.02.18)
 132. Horváth Péter – Koltay Tibor: Digitális könyvtárak és projektek. Kézirat, h. n. MEK, 1998. http://mek.oszk.hu/03100/03110/ (2010.02.21.)
 133. Horváth Péter: A könyvtárak és a Google = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/11-12. sz., 551-553. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5015&issue_id=499 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Regalado, Mariana – Cirasella, Jill (eds.): Libraries and Google = Library Philosophy and Practice, Spec. Iss., Brooklyn College Library, Brooklyn NY. 2007. june http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lppgoogle.htm (2010.02.18.)
 134. Horváth Péter: Archiválás a nagyméretű digitalizálás korában (Fehér könyv) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/7. sz., 338-341. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4930&issue_id=495 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Rieger, Oya Y.: Preservation in the age of large-scale digitization. A white paper. Washington DC. = Council on Library and Information Resources, 2008 February, http://www.clir.org/pubs/reports/pub141/pub141.pdf (2010.02.18)
 135. Horváth Sándor Domonkos: A digitális tartalmak a szerzői jogi törvény legutóbbi módosításnak tükrében = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 18. évf., 2009/4. sz., 20-24. o. http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.204 (2010.02.18.)
 136. Iszály György Barna: Digitális audió formátumok a könyvtárakban. Networkshop Konferencia 2007 (A NIIF közösség 16. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2007. április 11-13. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1166/1M (2010.02.19.)
 137. Iszály György Barna: Elektronikus könyvtár: jövő vagy már jelen!? = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 10. évf., 2001/6. sz., 47-50. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00018/pdf/05valtozas.pdf (2010.02.18.)
 138. Józsa Péter: Irodalom a digitális közegben. Szakdolgozat, kézirat h. n., é. n. http://mek.oszk.hu/02300/02313/html/ (2010.02.21.)
 139. Kabai Eszter: Szerzői jog a digitális tartalom világában = eVilág, 5. évf., 2006/7. sz., 17-22. o. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2006-ev/07/20070219210333760000004260.html (2010.02.20.)
 140. Káldos János: „Digitális Kárpát-medence” In: Információ, történelem, régió: könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most. Konferenciakiadvány, Szeged, JATEPress, 2006., 29-36. o.
 141. Káldos János: Digitális képek és a könyvtárak jövője. Networkshop Konferencia 2005 (A NIIF közösség 14. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ, 2005. március 31. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=452/500K (2010.02.19.)
 142. Káldos János: Elektronikus dokumentumok a nemzeti könyvtár gyűjteményében = Zalai könyvtári levelező: a Zala megyei könyvtárak tájékoztatója, 2006/2. sz., 29-31. o. http://www.dfmk.hu/pdf/Levelezo2006-2.pdf (2010.02.18.)
 143. Káldos János: Könyvtár a digitális korban. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=855/1M (2010.02.19.)
 144. Karácsony Gyöngyi: A Debreceni Egyetem elektronikus archívuma: a nyílt hozzáférés lehetőségei = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54. évf., 2007/8. sz., 343-351. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4765&issue_id=485 (2010.03.15.)
 145. Karácsony Gyöngyi: DEA: Debreceni Egyetem elektronikus Archívum. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 22.
 146. Karácsony Gyöngyi: Open Access: új dimenzió a tudományos kommunikációban. Konferencia előadás a „Szerző jog: enyém, menk, kié?” című konferencián Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, 2010. február 16.
 147. Kármán László – Szepesi Judit – Tóth Kornél: A HunTéka Elektronikus Könyvtár modulja. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=860/1M (2010.02.19.)
 148. Karoliny Eszter: Teljes szövegű jogszabályok az interneten. Elektronikus információszabadság és következményei a könyvtárak számára = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006/5. sz., 238-241. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4398&issue_id=472 (2010.02.20.)
 149. Kastaly Beatrix: A digitalizálás állományvédelmi kérdései = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/1. sz., 3-8. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00038/pdf/03-15.pdf (2010.02.18.)
 150. Kekk Adrienn: Digitális kultúra és az EU – Fejezetek az Európai Unió digitális kulturális tevékenységéből. Szakdolgozat, kézirat, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2005. http://mek.oszk.hu/07100/07161/07161.pdf (2010.02.21.)
 151. Kerekes Pál: A könyvtár és digitális gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében – felvetések, vitapontok, programelvek = Információs társadalom, 9. évf., 2009/3. sz., 67-84. o. http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_3/2009_3_kerekes.pdf (2010.02.18)
 152. Kéri Katalin: Interneten keresztül nem lehet egymásra kacsintani? ;-) In: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában II., Szerk.: Vastagh Zoltán, Pécs, JPTE-Tanárképző Intézet, 1996. 109-116. o. és = Internet Kalauz, 2. évf. 10. sz. (október) 58-60. o.
 153. Király Péter: Nagytömegű, strukturált szövegek online szolgáltatása. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=857/1M (2010.02.19.)
 154. Kis Ádám: A számítógép metakommunikációja. A beszéd, az írás és a számítógépes kommunikáció. Konferencia előadás, Budapest, MANYE VII. kongresszusa, 1997.
 155. Kis Ádám: A szöveg a digitális térben. PhD értekezés, kézirat. Bicske, Pannon Egyetem, 2008 http://library.vein.hu/doktori/2008/Kis%20Adam_dissertation.pdf (2010.02.11.)
 156. Kiss Gábor: Középkori liturgikus források digitális gyűjteménye az MTA Zenetudományi Intézetében In: Zenetudományi dolgozatok 2004-2005. Budapest, MTA Zenetudományi Intézete, 2005. 177-184. o.
 157. Kiss Mónika: A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon = Információs társadalom, 7. évf., 2007/3. sz., 83-101. o. http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2007_3/2007_3_kiss_monika.pdf (2010.02.20.)
 158. Kiss Zoltán: A valóságos-virtuális világ és a szerzői jog. Szabályozás, gyakorlat. Konferencia előadás a „Szerző jog: enyém, menk, kié?” című konferencián Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, 2010. február 16.
 159. Klein Ágnes: Az elektronikus könyvtár hatása a könyvtári menetzsmentre = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 48. évf., 2001/11. sz, 452-455. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=886&issue_id=32 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Roitberg, Nurit: The influence of the electronic library on library management: A technologicaluniversity library experience = IFLA Journal, 27. Vol. 1. No. 2001. p. 14-18.
 160. Kokas Károly: A könyvtáros elektronikus környezete = Könyvtári figyelő, 37. évf., 1991/4. sz., 577-587. o. http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1991/4/kokas_h.html (2010.02.20.)
 161. Kokas Károly: Az elektronikus könyvtáros textológiai gondjai. Networkshop’97 konferencia, Keszthely, 1997. május 27-29. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwsh97/kokas.hun (2010.02.20.)
 162. Kokas Károly: Könyvtáraink az elektronizáció és a hálózatok világában. „Hazai összefogás, európai együttműködés” konferencia előadás, kézirat, Nyíregyháza, 1996. május 2-4. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/automat/kokas-3.hun (2010.02.20.)
 163. Koltay Tibor – Horváth Péter: Digitális könyvtárak a világban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. évf., 1998/7. sz. 255-264. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2011&issue_id=1 (2010.02.18.)
 164. Koltay Tibor – Jávorszky Ferenc: A web 2.0 legfontosabb biztonsági fenyegetései = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf., 2009/11-12. sz., 565-568. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5239&issue_id=510 (2010.02.18) Eredeti forrás: Top Web 2.0 Security Threats. in: 2009 Industry Report. Secure Enterprise 2.0 Forum http://www.secure-enterprise20.org/files/Top%20Web%202%200%20Security%20Threats.pdf (2010.02.18.)
 165. Koltay Tibor – Ördögné Kovács Mónika: Digitális könyvtári témák a könyvtárosképzésben: a képzés Jászberényben és Szombathelyen = Könyvtári figyelő, 52. évf., 2006/4. sz., 485-496. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00061/koltay.html (2010.02.20.)
 166. Koltay Tibor: A nyílt hozzáférésű folyóiratok kiadásának üzleti modelljei = Elektronikus Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/4. sz. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4873&issue_id=492 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Chang, Chen Chi: Business models for open access journals publishing. = Online Information Review, 30. Vol. 6. No. 2006. p. 699-713.
 167. Koltay Tibor: Az elektronikus könyvtárak Dániában és Finnországban – áttekintés és helyzetjelentés. Kézirat, h. n., MEK, 1997. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/finnkolt.hun (2010.02.21.)
 168. Koltay Tibor: Az Európai Unió újabb elektronikus könyvtári projektjei = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 43. évf., 1996/9. sz., 346-348. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2240&issue_id=69 (2010.02.20.)
 169. Koltay Tibor: Hagyományos és elektronikus könyvtár Finnországban. Egy tanulmányút hozadékából = Könyvtári figyelő, 44. évf., 1998/1. sz., 83-89. o.
 170. Koltay Tibor: Kis digitális könyvtári Vademecum = Könyvtári Figyelő, 49. évf., 2003/4. sz., 825-832. o.
 171. Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális. Elméleti ismeretek a 21. század könyvtárához. Budapest, Typotex Kft. 2007. http://www.tankonyvtar.hu/konyvtartudomany/virtualis-elektronikus-080906-82 (2010.02.18.)
 172. Kora András: Felmérés a közgyűjteményekben folyó digitalizálásról. Egy kérdőíves felmérés tanulságai, avagy nincs két egyforma digitalizálási projekt = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/2. sz., 80-81. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4120&issue_id=48 (2010.02.20.)
 173. Kora András: Szemben a változással: időtálló fájlformátumok, szövegfeldolgozás, digitalizálás = In: Csáki Pál (szerk.): Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés. Szombathely, BDF Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, 2002. 116-121. o.
 174. Kóródy Judit : Könyvtárak nyomtatott és elektronikus kiadványai – Beszámoló a vállalati könyvtárosok 7. műhelybeszélgetéséről = Könyvtári Levelező/lap, 21. évf., 2009/6. sz. 24. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00086/pdf/KLL_EPA00365_2009-06_024.pdf (2010.02.18.)
 175. Kotsis Tibor – Turiné Gáspár Anikó: Digitális szakdolgozatok a Kodolányi János Főiskolán = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 évf., 2009/2. sz., 55-64. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5056&issue_id=501 (2010.02.18)
 176. Kovácsné Koreny Ágnes (összeáll.): EU-információ = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006/10. sz., 484-490. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4541&issue_id=476 (2010.02.20.)
 177. Kovácsné Koreny Ágnes: Europeana = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf., 2009/11-12. sz., 569-575. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5230&issue_id=510 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Europe’s Digital Library doubles in size but also shows EU’s lack of common web copyright solution http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5181 (2010.02.18.)
 178. Kovácsné Koreny Ágnes: Europeana = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 évf., 2009/3. sz., 159-160. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5090&issue_id=502 (2010.02.18)
 179. Kovácsné Koreny Ágnes: Nemzeti digitalizálási projektek Európában = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/9. sz. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4973&issue_id=497 (2010.02.18.)
 180. Köntös Nelli: Digitalizálás lépésről lépésre = Könyvtári levelező/lap, 16. évf., 2004/12. sz., 6-8. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00037/pdf/06-21.pdf (2010.02.18.)