Archívált honlap. Utolsó frissítés 2011. november 29.
Digitalizálás (Válogatott bibliográfia) 1991-2010 (2/2. rész)
Digitalizálással kapcsolatos magyar nyelvű írások válogatott bibliográfiája (1991-2010) (2/2. rész)

 1. Kupi Andrea: A világháló és ami mögötte van tinédzserek és az internet viszonya. Szakdolgozat, kézirat, Budapest, BGF Külkereskedelmi Kar, 2009.
 2. Kusy Ferenc: A Fórum Intézet és a digitalizálás = Fórum – társadalomtudományi szemle, 4. évf., 2006/4. sz., 211-217. o. http://epa.oszk.hu/00000/00033/00027/pdf/szemle_2006_4_kusy-ferenc.pdf (2010.02.18.)
 3. Ládi László: 2.0 – a weben és a könyvtárakban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/9. sz., 415-423. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4981&issue_id=497 (2010.02.18.)
 4. Ládi László: Digitalizálás a könyvtárakban = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 15. évf., 2006/2. sz., 9-15. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00074/pdf/02digitalizalas.pdf (2010.02.18.) és = Könyv és nevelés, 9. évf., 2007/1. sz., 9-15 o. http://www.tanszertar.hu/eken/2007_01/ll_0701.htm (2010.02.18.)
 5. Ládi László: Digitalizálás, vagy anarchia? Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1055/1M (2010.02.19.)
 6. Ládi László: Könyvtár 2.0 = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 17. évf., 2008/2. sz., 16-29. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00186/pdf/03muhelykerdesek.pdf (2010.02.18.)
 7. Legeza Dénes István: A digitális könyvtár a szerzői jog tükrében = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/1. sz., 9-15. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00038/pdf/03-15.pdf (2010.02.18.)
 8. Legeza Dénes: Szabad gondolatok a CC-ről = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/12. sz., 3-5. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00049/pdf/03-05.pdf (2010.02.20.)
 9. Lengyel Mónika: Az elektronikus könyvtárak hálózata = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 44. évf., 1997/9. sz., 351-354. o. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/elibnetw.hun (2010.02.20.) Eredeti forrás: Borbinha, J. L. B. – Delgado, J. C. M.: Networked digital libraries – Microcomputers for Information Management = Global Internetworking for Libraries, 13. Vol. 3-4. No. 1996. p. 195-216.
 10. Lepp Tünde: A szövegdigitalizálás menedzselése = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/8. sz., 325-330. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2271&issue_id=78 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Chapman, Stephen: Managing text digitisation = Online Information Review, 27. Vol. 1. No. 2003. p. 17-27.
 11. Lepp Tünde: A tudományos irodalom digitalizálásának problémái = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/10. sz., 461-462. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3423&issue_id=445 (2010.02.21.) Eredeti forrás: Solla, Leah: Building digital archives for scientific information. = Issues in Science and Technology Librarianship, Fall. 2002. http://istl.org/02-fall/article2.html (2010.02.21.)
 12. Máder Béla: A digitális forradalom valódi hősei a könyvtárosok. = NIIF hírlevél, 4. évf., 2005/1. sz., 1-2. o. http://epa.oszk.hu/00000/00024/00009/pdf/00009.pdf (2010.02.20.)
 13. Máder Béla: Internet és a könyvtár. Előadás, Networkshop’96, Debrecen, 1996. augusztus 27-29. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/madern96.hun (2010.02.20.)
 14. Máder Béla: Könyvtár és network, tradíció és modernség. Előadás, Networkshop’94 konferencia kiadványa, Keszthely, 1994. április 6-8., 89-93. o. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwsh94/mader94.hun (2010.02.20.)
 15. Magyarország képes történelmi kronológiája a Sulinet Digitális Adatbázisban = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/5. sz., 18-20. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00042/pdf/15-25.pdf (2010.02.20.)
 16. Makrai Tímea: Elektronikus környezet a könyvtárban. In: Csáki Pál (szerk.): Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés. Szombathely, BDF Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, 2002. 103-115. o.
 17. Mandl Erika, N.: Könyvtárhasználó filológusok aggodalmai és reményei = Iskolakultúra, 11. évf., 2002/1. sz. 75-80. o. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00045/pdf/sz20011.pdf (2010.02.20.)
 18. Markója Szilárd: A Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár és a DocBook XML leíró nyelv – a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) digitalizálási projektje = Könyvtári figyelő, 51. évf. 2005/2. sz., 286-294. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00055/markoja.html (2010.02.20.)
 19. Markója Szilárd: A KFDT és az elektronikus tananyagkiadás jövője. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 22. http://hdl.handle.net/2437/2413 (2010.02.20.)
 20. Márkus István (összeáll.): Az Európai Unió projektjei (Manson, 1997) = Baranyai könyvtári infó, 5. évf., 2003/8. sz., 13-15. o.
 21. Márton Mátyás: A „Szép magyar térkép 2005” és a „Digitális magyar térkép 2005” pályázat eredménye = Geodézia és kartográfia, 58. évf., 2006/5. sz., 39-43. o. http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2006/05/4.pdf (2010.02.20.)
 22. Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Tízéves a Magyar Elektronikus Könyvtár. Interjú Moldován Istvánnal = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14. évf., 2005/4. sz., 3-15. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00064/pdf/01konyvtarpolitika.pdf (2010.02.18)
 23. Mihalik Laura: Virtuális valóság, virtuális könyvtár. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf., 2009/11-12. sz., 515-519. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5241&issue_id=510 (2010.02.18.)
 24. Mittler, Elmar: Digitalizálás Németországban: a német könyvtárak közös vállalkozása (ford.: Koltay Tibor ) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 46. évf., 1999/3. sz., 106-109. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1869&issue_id=9 (2010.02.18.)
 25. Mlinarics József: A kreatív tartalom egy egységes európai digitális piacon. Uniós elképzelések, viták, programok. Konferencia előadás a „Szerző jog: enyém, mienk, kié?” című konferencián Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, 2010. február 16.
 26. Mohor Jenő: Digitális könyvtári nyilatkozat Olaszországból = Könyvtári figyelő, 54. évf., 2008/2. sz. 302-307. o. http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.123 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Messina, Maurizio: Un manisfesto per le bibliothece digitali = Bollettino AIB, 45. Vol. 4. No. 2005. p. 489-497.
 27. Moldován István: A digitális dokumentumok hosszútávú megőrzésének problémái. Networkshop Konferencia 2005 (A NIIF közösség 14. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ, 2005. március 30. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=448/500K (2010.02.19.)
 28. Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár beindulása – Hol tartunk ma? DAT’95 konferencia előadás, Budapest, 1995. november 6-8. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/mekdat.hun (2010.02.20.)
 29. Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár megalapítása = Könyvtári Levelező/lap, 1995/1. sz. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/moldovan-2.hun (2010.02.20.)
 30. Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár új fejlesztési koncepciója 1997-ben, és az intézményesülés kérdései = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. évf., 1998/1. sz., 20-28. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1936&issue_id=54 (2010.02.20.)
 31. Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár. Előadás, Networkshop’94 konferencia kiadványa, Keszthely, 1994. április 6-8., 109-116. o. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwsh94/moldi94.hun (2010.02.20.)
 32. Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtárról = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 42. évf., 1995/3. sz., 97-103. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3311&issue_id=437 (2010.02.20.)
 33. Moldován István: A nemzeti könyvtárban működő Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai = Mercurius, 2002, 2002. 11-13. o.
 34. Moldován István: A számítógépen tárolt dokumentumok időtálló formátuma az SGML/XML – egyszeres felvitel, sokirányú felhasználás. Beszámoló, Budapest, MKE EKSZ, 1999. http://www.bibl.uszeged.hu/mke_eksz/rendezvenyek/SGML99/index.html (2010.02.21.)
 35. Moldován István: A szerzői jog elmélete és az elektronikus könyvtár gyakorlata = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 46. évf., 1999/11-12. sz., 449-452. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1705&issue_id=21 (2010.02.18.)
 36. Moldován István: Charta a digitális örökség védelméről = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/11. sz. 9-13. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00059/pdf/02digiorokseg.pdf (2010.02.20.)
 37. Moldován István: Digitális Képarchívum az OSZK-ban. Networkshop Konferencia 2008 (A NIIF közösség 17. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2008. március 17-19. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=277/1M (2010.02.19.)
 38. Moldován István: Digitalizálás gyorsan, nagy tömegben = Könyvtári levelező/lap, 20. évf., 2008/12. sz., 36-38. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00085/pdf/00085.pdf (2010.02.18.)
 39. Moldován István: Hungarológia és a Magyar Elektronikus Könyvtár = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 10. évf., 2001/10. sz., 25-32. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00022/pdf/04hungarologia.pdf (2010.02.18.)
 40. Moldován István: Internet a könyvtárban – könyvtár az Interneten = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 7. évf., 1998/1. sz., 33-38. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00097/pdf/01konyvtarpolitika.pdf (2010.02.18.)
 41. Moldován István: MINERVA Plus-projekt találkozó Budapesten = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/3. sz., 27-30. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00051/pdf/04muhelykerdesek.pdf (2010.02.20.)
 42. Monok István: Helyismereti célú digitalizálás és a Nemzeti Digitális Könyvtár = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/9. sz., 14-19. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00057/pdf/03konferenciak.pdf (2010.02.18.)
 43. Móré Ibolya, M.: Könyvtárak a digitális világban avagy Pillanatképek Borsodról = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/10. sz., 29-30. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00047/pdf/03-30.pdf (2010.02.20.)
 44. MSZ ISO 15836 – 2004 Információ és dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete. Budapest, Magyar Szabványügyi Testület., 2004. http://www.mszt.hu/dokumentumok/134715.pdf (2010.02.21.)
 45. Munkácsy Gyula: A fotó, mint műtárgy (fotográfiák a múzeumokban, s azok digitalizálása). In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve, Budapest, 2003 66-77. o.
 46. Nagy Lajos: Automatikus dokumentum-feldolgozás. Kézirat, Szakdolgozat, Debrecen DEENK, 2007. http://hdl.handle.net/2437/2256 (2010.02.20.)
 47. Nagy Réka: Digitális egyenlőtlenségek a fiatalok körében: mítosz vagy valóság = Információs társadalom, 7. évf., 2007/2. sz., 17-30. o. http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2007_2/2007_2_nagy_reka.pdf (2010.02.20.)
 48. Naylor, Bernard: Könyvtár az elektronikus korban – állományépítés és hozzáférés (ford. Hegyközi Ilona) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 48. évf., 2001/2. sz., 71-76. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1267&issue_id=23 (2010.02.18.)
 49. Németh Ágoston: Digitális archíválás könyvtári környezetben. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1054/1M (2010.02.19.)
 50. Németh Márton: A WEB 2.0 hatásai a tudásmenedzsmentre = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf., 2010/2. sz., 73-78. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5275&issue_id=512 (2010.03.08.) Eredeti forrás: Levy, Moria: Web 2.0 implications on knowledge management. = Journal of Knowledge Management, 13. Vol. 1. No. 2009. p. 120-134.
 51. Németh Márton: Az e-könyvek szolgáltatása profitorientált dokumentumpiaci körülmények között = Könyvtári figyelő, 54. évf., 2008/2. sz. 234-240. o. http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.115 (2010.2.18.)
 52. Németh Márton: Elektronikus audiovizuális szolgáltatások a dán közkönyvtárakban = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 19. évf., 2010/3. sz.
 53. Németh Tibor: A digitális gőzhangya esete a kalauzzal az infosztrádán, avagy „ki kell mennünk az utcára a használókért...” – beszélgetés Németh Tibor celldömölki könyvtárvezetővel = A Vas megyei könyvtárak értesítője, 36. évf., 2006/2. sz., 30-35. o.
 54. Nemzeti Digitális Adattár – konferencia = Computerworld, 20. évf., 2005/1. sz., 4. o.
 55. Nemzeti ereklyék, kincsek az OSZK gyűjteményéből = Könyvtári levelező/lap, 18. évf., 2006/7. sz. 20-22. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00056/pdf/15-22.pdf (2010.02.20.)
 56. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron László Könyvkiadó, 1998.
 57. Nyomtatott könyvekben is kutat a Google = Origo.hu, 2005. június 1. 09:54 http://origo.hu/techbazis/internet/20050601nyomtatott.html (2010.02.20.)
 58. Ocsovszky Zsófia: Digitális játszótér – új szolgáltatások a gyermekkönyvtárban = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 16. évf., 2007/4. sz. 16-20. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00124/pdf/02muhelykerdesek.pdf (2010.02.20.)
 59. Oláh Róbert: A digitalizálás rövid története a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában = Könyvtári levelező/lap, 19. évf., 2007/9. sz., 16-18. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00070/pdf/00070.pdf (2010.02.18.)
 60. Óvári Mária: Hipertext alkalmazása a hazai könyvtárakban. Szakdolgozat, kézirat, OSZK humán-informatikus szak, 1994. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/ovarihip.hun (2010.02.20.)
 61. Pajor Enikő: Gallica – digitalizálási program a Francia Nemzeti Könyvtárban = Könyvtári figyelő, 48. évf., 2002/1-2. sz., 130-147. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00041/pajor_2.html (2010.02.20.)
 62. Pajor Enikő: Gesnertől a virtuális Bibliotheca Universalisig = Könyvtári Figyelő, 49. évf., 2002/4. sz., 685-700. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00043/pajor.html (2010.02.12.)
 63. Papp István: Egy amerikai folyóirat-digitalizálási projekt = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 47. évf., 2000/9-10. sz., 433-435. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1490&issue_id=27 (2010.02.21.) Eredeti forrás: Hilz, Helmut: JSTOR – ein Projekt zur Zeitschriftendigitalisierung in den USA. = Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 46. Vol. 3. No. 1999. p. 213-225.
 64. Papp István: Monumentális könyvtári épületek az internet korában: a közkönyvtárak jövője = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 évf., 2009/3. sz., 143-146. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5082&issue_id=502 (2010.02.18) Eredeti forrás: Shoham, Snunith – Yablonka, Israela: Monumental library buildings in the internet era: the future of public libraries = IFLA Journal, 34. Vol. 3. No. 2008. okt. p. 266-279.
 65. Pásztor Gyula: Indigo – egy digitális gyüjtemény munkafolyamatai. Networkshop Konferencia 2007 (A NIIF közösség 16. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2007. április 11-13. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1177/1M (2010.02.19.)
 66. Pataki Máté – Tóth Zoltán: Szkennelt szövegek digitalizálása során keletkező hibák elemzése magyar szövegek esetében. Networkshop Konferencia 2007 (A NIIF közösség 16. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2007. április 11-13. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1167/1M (2010.02.19.)
 67. Pataki Máté: Az MTA SZTAKI plágiumkereső rendszere a gyakorlatban, avagy hogyan védjük digitális dokumentumainkat a plagizálás ellen. Konferencia előadás a „Szerző jog: enyém, mienk, kié?” című konferencián Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, 2010. február 16.
 68. Pataki Máté: Digitális könyvtárak védelme a KOPI plágiumkereső rendszerrel = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54. évf., 2007/3. sz., 109-120. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4649&issue_id=480 (2010.02.20.)
 69. Pénzes Mónika: Hazai és külföldi digitális könyvtárak bemutatása. Kézirat, Szakdolgozat, Debrecen DEENK, 2004. http://hdl.handle.net/2437/209 (2010.02.20.)
 70. Pócs Balázs: Digitalizálj, majd fizess a szerzőnek! = Népszabadság, 2006. március 27., 10. o. http://www.nol.hu/archivum/archiv-398552 (2010.02.20.)
 71. Poprády Géza: Digitalizálás – állományvédelem – hozzáférhetőség = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 7. évf., 1998/1. sz., 12-15. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00097/pdf/01konyvtarpolitika.pdf (2010.02.18.)
 72. Porkoláb Annamária: Régi nyomtatott dokumentumok digitalizálása. SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, 2003. http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/porkolab/index.htm (2010.02.20.)
 73. Predrag Pavličić – Deborah Bartley: Az elektronikus könyvtár víziója. Konferencia előadás, Katowice, 1996. március 19-22., ford. Koreny Ágnes = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 43. évf. 1996/7-8. sz., 267-269. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2232&issue_id=70 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Prókai Margit: A digitális könyvtárak: a használói igények elfogadása vagy kezelése = Elektronikus Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/1. sz. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4829&issue_id=489 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Sudiková, Milada: Budúcnost verejnych knizníc. = Kniznica, 6. Vol. 10. No. 2005. p. 3-13.
 74. Prókai Margit: Digitális forma és tartalom. Kézirat h. n. MEK, 2002/2. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/digform/digform.htm (2010.02.21.)
 75. Puskás Nikoletta – Hegyi Ádám: Képek digitalizálási lehetőségei a könyvtárakban. Egy konferencia tanulságai = Könyvtári figyelő, 47. évf., 2001/1. sz., 58-69. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00037/puskas.html (2010.02.20.)
 76. Racskó Péter: Hogy jutok a pénzemhez? Mennyibe kerül nekem? Üzleti megoldások a Net-es használat utáni jogdíj kifizetésére. Konferencia előadás a „Szerző jog: enyém, mienk, kié?” című konferencián Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, 2010. február 16.
 77. Rátonyi Gábor Tamás: Naivitás és tudatlanság az e-könyvek körül = Origo.hu, 2005. szeptember. 7., 7:47 http://www.origo.hu/techbazis/internet/20050906milesszazekonyvtarakkal.html (2010.02.20.)
 78. Rátonyi Gábor Tamás: Tucatnyi irodalmi mű digitális változatát kell visszatartani = Origo.hu, 2005. 04. 19., 8:57 http://www.origo.hu/techbazis/internet/20050419nemkellasimov.html (2010.02.19.)
 79. Reisz László: Digitális álmok – analóg valóság? Szubjektív vélemény egy aktuális kérdésről = Könyvtári figyelő, 51. évf., 2005/2. sz., 269-274. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00055/reisz.html (2010.02.20.)
 80. Renkecz Anita – Csáki Zoltán: Elektronikus folyóiratok online könyvtára. Networkshop Konferencia 2005 (A NIIF közösség 14. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ, 2005. március 30. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=450/500K (2010.02.19.)
 81. Renkecz Anita: Elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása és archiválása: az EPA szolgáltatás = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. évf., 2005/2. sz., 59-69. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3848&issue_id=459 (2010.02.21.)
 82. Renkecz Anita: Sajtómúzeum – Digitális sajtótörténeti könyvtár és forrásgyűjtemény. Networkshop Konferencia 2008 (A NIIF közösség 17. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2008. március 17-19. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=196/1M (2010.02.19.)
 83. Rónai Iván: Európai együttműködés a digitális kulturális örökség megteremtésében és megőrzésében – a Minerva projekt irányítása = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. évf., 2005/1. sz., 3-5. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3810&issue_id=458 (2010.02.20.)
 84. Rónai Iván: Európai együttműködés a kulturális digitalizálás terén és a Dinamikus Cselekvési Terv (DAP) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54. évf., 2007/6. sz., 243-248. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4714&issue_id=483 (2010.02.18.)
 85. Rónai Iván: Kulturális digitalizálás – félúton az Europeana felé = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf., 2009/8. sz., 371-377. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5191&issue_id=507 (2010.02.18)
 86. Rooks, Dana: A virtuális könyvtár: csapdák, ígéretek, lehetőségek. Ford. Drótos László, h. n., MEK, 1993. Eredeti forrás: Public-Access Computer Systems Review, Vol. 4, No.5 1993. p. 22-29. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/virtual.hun (2010.02.20.)
 87. Rozsondai Marianne: A 15-18. századi nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései. Nemzetközi konferencia az ELTE Egyetemi Könyvtár rendezésében 2004. április 21-22. = Magyar könyvszemle, 120. évf., 2004/4. sz., 402-406. o.
 88. S. J.: A Gutenberg-galaxis egyesül a világhálóval = Alexandra Könyvjelző, 2006/március http://www.alexandrakonyveshaz.hu/index.php?mod=konyvjelzo&id=294 (2010.02.19)
 89. Salgáné Medveczki Marianna: Az XML: új perspektívák a könyvtár-informatikában = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf., 2004/2. sz., 61-71. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3541&issue_id=448 (2010.02.21.)
 90. Sebestyén György: A Gutenberg-galaxis és a digitális kultúra szintézise – Az elektronikus-virtuális könyvtár = Írás tegnap és holnap, 1. évf., 1997/1. sz., 1997. augusztus http://epa.oszk.hu/00400/00413/00001/11sgy.html (2010.02.20.)
 91. Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Budapest, ELTE – Eötvös Kiadó, 2002.
 92. Sebők János: A Gutenberg-galaxis egyesül a világhálóval = Alexandra Könyvjelző, 2006/március, 46-47. o. http://www.alexandrakonyveshaz.hu/index.php?mod=konyvjelzo&id=294 (2010.02.20.)
 93. Sebők János: Harry Potter a világhálón. Digitális könyvespolc az autóban = Alexandra Könyvjelző, 2005/október, 34-35. o. http://www.alexandrakonyveshaz.hu/index.php?mod=konyvjelzo&id=123 (2010.02.20.)
 94. Simon S. András: Betáraznak. Könyvtárak digitalizálása = Figyelő, 50. évf., 2006/5. sz., 34. o.
 95. Sipos Márta – Ungváry Rudolf: Hivatkozás távoli hozzáférésű HTML-dokumentumokra = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 47. évf., 2000/12. sz., 495-502. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1536&issue_id=29 (2010.02.21.)
 96. Skaliczki Judit: A nemzeti digitalizálási program könyvtári terve avagy a hazai kultúrális értékek tartalomszolgáltatásának könyvtári kérdései. Networkshop Konferencia 2002 (A NIIF közösség 11. éves konferenciája) Eger, Esterházy Károly Főiskola, 2003. március 26. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=587/520K (2010.02.19.)
 97. Somogyi Tamás: A digitális könyvtárak vizuális megjelenése = Elektronikus Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/11-12. sz. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5019&issue_id=499 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Wan, Gang: Visualizations for Digital Libraries = Information Technology and Libraries, 25. Vol. 2. No. 2006. june, p. 88-93.
 98. Somogyi Tamás: A láthatatlan web tudományos részének feltárása = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf. 2009/1. sz., 48-50. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5046&issue_id=500 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Lewandowski, Dirk – Mayr, Philipp: Exploring the academic invisible web. = Library Hi Tech, 24. Vol. 4. No. 2006. p. 529-539.
 99. Sonnevend Péter: Információs társadalom és könyvtár. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 11. évf., 2002/5. sz., 25-28. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00029/pdf/03muhelykerdesek.pdf (2010.02.11.)
 100. Sopov István: Kép- és videóarchívumok – válasz a változó igényekre. Networkshop Konferencia 2005 (A NIIF közösség 14. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ, 2005. március 31. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=454/500K (2010.02.19.)
 101. Spránitz Gergely: Digitális tartalmak szerzői jogi védelme online környezetben 1-2. = Jogi fórum, 2008. január 29., 1. rész: http://www.jogiforum.hu/publikaciok/310 (2010.02.20.) 2. rész: http://www.jogiforum.hu/publikaciok/310 (2010.02.20.)
 102. Sugár János (szerk.): Buldózer – Médiaelméleti antológia. Media Research Alapítvány, 1997. http://mek.niif.hu/00100/00140/ (2010.02.12.)
 103. Sütheő Péter: Elektronikus, virtuális, digitális könyvtárak In: Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. 3. kötet: A könyvtárak rendszere, Budapest, Osiris kiadó, 2001. 209-239. o.
 104. Szalóki Gabriella: 13 újabb magyar mesekönyvvel bővült a Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár = Könyvtári levelező/lap, 18. évf., 2006/11. sz., 27-. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00060/pdf/21-27.pdf (2010.02.20.)
 105. Szalóki Gabriella: A Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár = Könyv és nevelés, 8. évf., 2006/1. sz., 104-105. o. http://www.tanszertar.hu/eken/2006_01/szg_0601.htm (2010.02.20.)
 106. Szalóki Gabriella: Az „E-könyvek igény szerint” (EOD) szolgáltatás használói szemmel = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55 évf., 2008/10. sz., 461-469. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4985&issue_id=498 (2010.02.18)
 107. Szalóki Gabriella: Digitális kultúra Európában – a Minerva projekt = Tudományos és Műszki Tájékoztatás, 52. évf., 2005/1. sz., 6-11. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3812&issue_id=458 (2010.02.20.)
 108. Szalóki Gabriella: E-könyvek igény szerint. Networkshop Konferencia 2008 (A NIIF közösség 17. éves konferenciája) Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekciója. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2008. március 17-19. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=174/1M (2010.02.19.)
 109. Szarka Klára: Fotógyűjtemények és archívumok sorsa a digitális korszakban. Fényképek a múltból. 1-2. rész = Fotóművészet, 49. évf. 2006/3-4. sz., 32-44 o. és 2006/5-6. sz., 52-59. o.
 110. Székely Levente: Egy lépéssel előbbre a digitális tudományos világban – szakmai konferencia a publikációk elektronikus hozzáférhetőségéről = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54. évf., 2007/1. sz., 41-44. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4620&issue_id=478 (2010.02.20.)
 111. Szepesi Judit: Digitalizálás a Németh László Városi Könyvtárban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006/7-8. sz., 349-353. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4467&issue_id=474 (2010.02.18.)
 112. Szepesi Judit: Digitalizálási konferencia Hódmezővásárhelyen. 2005. július 5-7. = Könyvtári levelező/lap, 17. évf., 2005/8. sz., 3-7. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00045/pdf/03-08.pdf (2010.02.20.) és = Csongrád megyei könyvtáros, 38. évf., 2006/1-4. sz., 23-26. o. http://epa.oszk.hu/01400/01453/00006/pdf/csmk_2006-1-4sz.pdf (2010.02.20.)
 113. Szepesi Judit: Plohn József üvegnegatívjainak digitalizálása = Könyvtári levelező/lap, 19. évf., 2007/7. sz., 22-23. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00068/pdf/00068.pdf (2010.02.20.)
 114. Szinger András: Hozzáférés és szerzői jog – a digitális könyvtári archívumok. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 21. http://hdl.handle.net/2437/2418 (2010.02.20.)
 115. Takács Istvánné: Digitális Archívum a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában = Könyvtári figyelő, 51. évf., 2005/4. sz., 735-740. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00057/takacs.html (2010.02.20.)
 116. Takács Margit: A Dublin Core metaadat-rendszer könyvtári használata. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=856/1M (2010.02.19.)
 117. Takács Margit: Metaadatok és szerepük az e-dokumentumok elérésében. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 21.
 118. Takács Tímea: Digitalizált tudásház – a könyvtár és a tanulás új korszaka = Univ Pécs, 8. évf., 2007/12. sz., 2007. október 29., 3. o. http://www.lib.pte.hu/ (2010.02.20.)
 119. Takáts Béla (szerk.): Helyismereti Könyvtárosok XI. Országos Tanácskozása – helyismeret, digitalizálás, Európai Unió. Szolnok, 2004. július 14-16., Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár,2005.
 120. Takáts Béla: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/1. sz., 11-13. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1629&issue_id=47 (2010.02.18.)
 121. Takáts Béla: Digitalizálási 1x1 = Könyvtári levelező/lap, 15. évf., 2003/2. sz., 20-22. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00015/pdf/20-22.pdf (2010.02.20.) és 2003/3. sz., 24-28. o http://epa.oszk.hu/00300/00365/00016/pdf/24-28.pdf (2010.02.20.)
 122. Takáts Béla: Séta az erdőben = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/9. sz., 24-28. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00057/pdf/03konferenciak.pdf (2010.02.18.)
 123. Tapolcai Ágnes – Kojnok Krisztina: A Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai látássérült felhasználók számára és az XML-formátum szerepe = Könyvtári levelező/lap, 16. évf., 2004/2. sz., 11-15. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00027/pdf/08-20.pdf (2010.02.18.)
 124. Tapolcai Ágnes: A Magyar Elektronikus Könyvtár látássérült felhasználók számára nyújtott felülete. Networkshop Konferencia 2003 (A NIIF közösség 12. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2003. április 15. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=418/500K (2010.02.19.)
 125. Tapolcai Ágnes: Hogyan tároljuk digitális dokumentumainkat? Az XML formátum története és szerepe a dokumentumok kezelésében = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14. évf., 2005/2. sz., 25-32. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00062/pdf/03muhelykerdesek.pdf (2010.02.20.)
 126. Tapolcai Ágnes: Nyílt könyvtári gyűjtemények az interneten. Szabványos metaadatok: átjárhatóság = Tudományos és Műszki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/1. sz., 7-10. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1628&issue_id=47 (2010.02.19.)
 127. Tihanyi László – Monok István: Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban = NIIF hírlevél, 5. évf., 2006/2. sz., 1-3. o. http://epa.oszk.hu/00000/00024/00011/pdf/00011.pdf (2010.02.20.)
 128. Toldi Klára – Vincze Andrea: A Békés Megyei Könyvtár elektronikus könyvtárának kialakítása. Networkshop Konferencia 2005 (A NIIF közösség 14. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ, 2005. március 30. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=446/500K (2010.02.19.)
 129. Tószegi Zsuzsanna: A digitalizálás és a szerzői jogok = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf., 2004/2. sz., 55-60. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3510&issue_id=448 (2010.02.18.)
 130. Tószegi Zsuzsanna: A hazai digitális könyvtárak szerepe a kulturális örökség digitalizálásában és hozzáférhetővé tételében (Konferenciaelőadás aktualizált szövege, Age of New Learning: How Museums and Libraries help to develop a Learning Society, 2002. február 11.) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 49. évf., 2002/4. sz., 143-148. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=611&issue_id=40 (2010.02.18.)
 131. Tószegi Zsuzsanna: A könyvdigitalizálás egyes kérdései = Magyar Tudomány, 167. évf., 2006/11. sz., 1376-1384. o. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00035/13.html (2010.02.19.) és = Könyv és nevelés, 9. évf., 2007/1. sz., 41-52. o. http://www.tanszertar.hu/eken/2007_01/tzs_0701.htm (2010.02.19.)
 132. Tószegi Zsuzsanna: A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) projekt = Könyvtári figyelő, 49. évf., 2003/1. sz., 67-74. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00044/toszegi.html (2010.02.19)
 133. Tószegi Zsuzsanna: A szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technológia. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf. 2006/10. sz., 447-456. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4533&issue_id=476 (2010.02.18.)
 134. Tószegi Zsuzsanna: A szövegdigitalizálás döntési folyamata = Könyvtári figyelő, 52. évf., 2006/2. sz., 245-260. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00059/toszegi.html (2010.02.19.)
 135. Tószegi Zsuzsanna: Digitális könyvtári projektek. A Google és az EU reakciója = eVilág, 5. évf., 2006/8. sz., 10-12. o. http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2006-ev/08/20070219203409719000000894.html (2010.02.19.)
 136. Tószegi Zsuzsanna: Digitalizálási eredmények a közgyűjteményekben – egy felmérés tanulságai = Könyvtári levelező/lap, 14. évf., 2002/10. sz., 10-12. o. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00011/pdf/09-12.pdf (2010.02.19.)
 137. Tószegi Zsuzsanna: Dokumentumok, információhordozók. In: Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve, 1. köt., Budapest, Osiris Kiadó, 1999.
 138. Tószegi Zsuzsanna: Elektronikus szöveg- és levéltárak az Interneten. ABCD CD-ROM, 2. évf., 1995/3. sz., szeptember http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/toszegi.hun (2010.02.20.)
 139. Tóth Elek – Skaliczky Judit: Digitalizálás és tartalomszolgáltatás a könyvtári stratégiában. Networkshop Konferencia 2003 (A NIIF közösség 12. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2003. április 15. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=420/500K (2010.02.19.)
 140. Tóth Máté: A felhasználó mint játékos. A könyvtáros szakma szerepváltása a digitális korban a felhasználói igények mentén. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/2. sz. 53-58. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1668&issue_id=48 (2010.02.18)
 141. Tóth Máté: A könyvtáros szakma az ezredfordulón – nemzetközi kitekintés. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 11. évf., 2002/5. sz., 41-56. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00029/pdf/05megjegyzesek.pdf (2010.02.11.)
 142. Tóth Máté: A könyvtáros szakma szerepváltása a digitális korban. Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf. 2004/1. sz., 16-19. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3486&issue_id=447 (2010.02.18.)
 143. Tóth Máté: Az e-könyvek új fejezete = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/10. sz., 495-496. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4994&issue_id=498 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Chillingworth, Mark: E-book’s new chapter = Information World Review, 233. No. 2007. mart, p. 22-24.
 144. Tóth Péter Benjamin: A digitális könyvtár és a szerzői jog = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 49. évf., 2002. 6-7. sz., 248-259. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=684&issue_id=42 (2010.02.18.)
 145. Tóth, István: Digitalizálási projektek bemutatása és elemző feltárása a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában. Kézirat, Szakdolgozat, Debrecen DEENK, 2009. http://hdl.handle.net/2437/85683 (2010.02.20.)
 146. Tovább harcol a könyvkiadókkal a Google = Origo.hu, 2005. augusztus 15. 10:35 http://origo.hu/techbazis/internet/20050815tovabb1.html (2010.02.20.)
 147. Többarcúak az e-könyvtárak – az Európai Unió módszertani segítséget ad a digitalizáláshoz = Metro, 2005. november 9., 18. o.
 148. Trencsényi Zoltán: Digitális Böbe baba. Próbálkozások a Nemzeti Audiovizuális Archívumban = Népszabdság, 2006. január. 10. sz. 12. o.
 149. Vajda Kornél: A könyvdigitalizálás egyes kérdései = Könyv és nevelés, 9. évf., 2007/1. sz., 53-57. o. http://www.tanszertar.hu/eken/2007_01/vko_0701.htm (2010.02.19.)
 150. Vajda Kornél: Helyismeret – Digitalizálás – Európai Unió = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/9. sz., 12-13. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00057/pdf/03konferenciak.pdf (2010.02.19.)
 151. Vajda Kornél: Ígéret és ijesztgetés? – Megjegyzések György Péter könyve margójára. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 12. évf., 2003/1. sz., 3-11. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00037/pdf/01konyvtarpolitika.pdf (2010.02.12.)
 152. Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé. In: Sugár János (szerk.): Hyper Text + Multi Média, Budapest, Artpool füzetek, 1996/3. sz. http://www.artpool.hu/hypermedia/ (2010.02.12.)
 153. Vargyas Gábor: Brú fono-foto-video-téka. – Bru phono-photo-video thesaurus. Munkabeszámoló. h. n., OTKA. 2008. http://real.mtak.hu/828/1/42891_ZJ1.pdf (2010.02.21.)
 154. Várhegyi Erzsébet: Digitalizálási útmutató a MINERVA Projekt ajánlásai alapján = MOKSZ Hírlevél, 2004/4. sz., 4-5. o. http://www.lib.sote.hu/moksz/hirlevel/HIRLEVEL20044.pdf (2010.02.20.)
 155. Vass Enikő: Digitális kultúra a köz szolgálatában = Computerworld, 20. évf., 2005/13. sz., 9. és 14. o.
 156. Vázsonyi Miklós: Szövegbányászati rendszer fejlesztése a Magyar Elektronikus Könyvtár számára. Networkshop Konferencia 2006 (A NIIF közösség 15. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Miskolc, Miskolci Egyetem, Egyetemváros, 2006. április 19-21. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=858/1M (2010.02.19.)
 157. Venyigéné Makrányi Margit: A Borsodi Digitális Könyvtár születése = Könyvtári hírlevél, 3. évf., 2005/3. sz., 9-11. o. http://www.rfmlib.hu/hirlevel/konyvtari_hirlevel_2005nov.pdf (2010.02.20.)
 158. Venyigéné Makrányi Margit: Új szolgáltatás a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. A Borsodi Digitális Könyvtár születése = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf. 2006/6. sz., 275-281. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4432&issue_id=473 (2010.02.18.)
 159. Verebics János: Elektronikus könyvtárak és a szerzői jog. Kézirat, h. n., MEK, 1981/11. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/jog/ejog/ejog.mek (2010.02.20.)
 160. Vida Andrea: A digitális könyvtár jövője: a brit felsőoktatás és továbbképzés szempontjából = Elektronikus Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/4. sz., http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4875&issue_id=492 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Baker, David: Digital library futures: a UK HE and FE perspective = Interlending & Document Supply, 34. Vol. 1. No. 2006. p. 4-8.
 161. Világi Orsolya: Elektronikus könyvtár a József Attila Megyei Könyvtárban. = Téka téma – a Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok híradója, 19. évf., 2008/4. sz., 7. o. http://www.jamk.hu/teka0804.pdf (2010.02.18)
 162. Virágos Márta: Digitális könyvtárak, digitális gyűjtemények. Előadás, „Digitalizálás és elektronikus hozzáférés az infokommunikáció világában. Konferencia.” Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. május 21. http://hdl.handle.net/2437/2415 (2010.02.20.)
 163. Viszocsek Eszter: Nemzeti elektronikus könyvtár Oroszországban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. évf., 2005/3. sz., 149-105. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3905&issue_id=460 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Vislyj, Aleksandr Ivanovič: Nacional’naâ Elektronnaâ Biblioteka = Biblioteka, 5. No. 2004. p. 34-35.
 164. Viszocsekné Péteri Éva: Az Európai Könyvtár – története, megvalósítása és a használók elvárásai = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/8. sz., 396-397. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4962&issue_id=496 (2010.02.18.) Eredeti forrás: van der Meulen, Eric van der: The European Library – history, technique and user expectations = Interlending & Document Supply, 35. Vol. 3. No. 2007. p. 154-156.
 165. Viszocsekné Péteri Éva: Postázás helyett digitalizálás: a könyvtárközi kölcsönzés új megközelítése = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf., 2003/8. sz., 338-341. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2276&issue_id=78 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Mühlberger, Günter: Digitising instead of mailing or shipping: a new approach to interlibrary loan through customer-related digitisation of monographs = Interlending & Document Supply, 30. Vol. 2. No. 2002. p. 66-72.
 166. Vizi Szilárd – Egyházy Tiborné – Tóth Gábor: Digitális tartalom bővítés és távmunka bevezetése a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban. Networkshop Konferencia 2004 (A NIIF közösség 13. éves konferenciája) Könyvtárak, levéltárak, múzeumok, tartalomszolgáltatók szekciója. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2004. április 5. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=81/500K (2010.02.19.)
 167. VK: Helyismeret – Digitalizálás – Európai Unió = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf., 2004/9. sz., 12-13. o. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00057/pdf/03konferenciak.pdf (2010.02.18.)
 168. Vranyecz Tünde: Az elektronikus folyóiratok használatának természete = Elektronikus Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf. 2008/4. sz. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4877&issue_id=492 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Nicholas, David – Huntington, Paul: Electronic journals, are they really used? = Interlending & Document Supply, 34. Vol. 2. No. 2006. p. 48-50. Vranyecz Tünde: Ötletek elektronikus gyűjtemények fejlesztéséhez = Elektronikus Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 évf., 2009/7. sz. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5168&issue_id=506 (2010.02.18) Eredeti forrás: Price, Apryl C.: How to make a dollar out of fifteen cents: tips for electronic collection development. = Collection Building, 28. Vol. 1. No. 2009. p. 31-34.
 169. Wéber Katalin: Egy elektronikus folyóiratkönyvtár tíz éve = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf. 2009/2. sz., 98-101. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5060&issue_id=501 (2010.02.18.) Eredeti forrás: Hutzel, Evelinde: 10 Jahre Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Kontinuität und Wandel einer kooperativen Dienstleistung = Bibliotheksdienst, 42. Vol. 2. No. 2008. p. 169-181.
 170. Wintermantel István: A sajtó jövője: az online hírlapok. Kézirat, h. n., MEK, 1999. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/media/onlinhir.hun (2010.02.20.)
 171. Young, Michael J.: XML lépésről lépésre. Budapest, SZAK, 2002.
 172. Zágorec-Csuka Judit: Helyismereti digitalizálás a Muravidéken a kutató szemével = Zalai könyvtári levelező – a Zala megyei könyvtárak tájékoztatója, 2005/1. sz., 57-60. o. http://www.dfmk.hu/pdf/Levelezo2005-1.pdf (2010.02.18.)
 173. Zágorec-Csuka Judit: Tervek helyismereti állományok digitalizálására a Muravidéken = Könyvtári Figyelő, 51. évf., 2005/3. sz., 554-558. o. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00056/zagorec.html (2010.02.19)
 174. Zimányi Magdolna: A Magyar Elektronikus Könyvtár = Magyar tudomány, 48.(108.) évf., 2001/2. sz., 204-211. o. http://epa.oszk.hu/00700/00775/00027/204-211.html (2010.02.18.)
 175. Zimányi Magdolna: Elektronikus könyvtár fizikai kutatóintézetben = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 44. évf., 1997/3. sz., 109-114. o. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2101&issue_id=63 (2010.02.20.)


 • Forrás: Ambrus Attila József: A Gutenberg- és a Neumann-galaxis: Könyvek és könyvtárak, olvasók és könyvtárosok a harmadik évezredben (kézirat) PTE, FEEK, Könyvtártudományi Intézet, 2010.