Archívált honlap. Utolsó frissítés 2011. november 29.
Könyvtáros szaktudás fejlesztése
<

Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére

(Special English Language Course for Librarians)

A könyvtárosoknak szóló szaknyelvi tanfolyam célja, hogy felfrissítse és továbbfejlessze a résztvevők receptív és produktív nyelvi készségeit azokon a területeken, amelyeken mindennapi munkájuk során az angol nyelvet alkalmazzák, mint pl. angol nyelvű internetes oldalak használata, intézményük és könyvtári projektjeik ill. programjaik angol nyelven történő bemutatása, angol partnerintézményekkel és kiadókkal való kapcsolattartás, a könyvtárhasználókkal folytatott kommunikáció.

A tanfolyam időtartama: 60 óra, 6x1 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú nyelvvizsga vagy előzetes tudásmérés a távoktatási felületen).

Német szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére

(Berufssprachlicher Deutschkurs für Bibliothekare)

A könyvtárosoknak szóló szaknyelvi tanfolyam célja, hogy felfrissítse és továbbfejlessze a résztvevők receptív és produktív nyelvi készségeit azokon a területeken, amelyeken mindennapi munkájuk során a német nyelvet alkalmazzák, mint pl. német nyelvű internetes oldalak használata, intézményük és könyvtári projektjeik ill. programjaik német nyelven történő bemutatása, német partnerintézményekkel és kiadókkal való kapcsolattartás, a könyvtárhasználókkal folytatott kommunikáció.

A tanfolyam időtartama: 60 óra, 3x2 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.) (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai tapasztalat; a német nyelv ismerete min. a Közös Európai Referenciakeret szerinti A2/B1 szinten.

A könyvtáros mint felnőttoktató

(akkreditált program – andragógiai ismeretek könyvtárosoknak)

Az Európai Unió politikájának legfontosabb célkitűzései között szerepel az egész életen át tartó tanulásra alapozott tudástársadalom megteremtése. E folyamatban – amelynek során a könyvtárosok naprakész információk és korszerű tudás átadásával segítenek – jut kulcsszerephez a felnőttkori tanulás. Elősegítésére jól képzett és erre a területre specializálódott szakemberekre van szükség, hiszen a felnőtt tanulók igényei és tanulási szokásai eltérnek az iskolarendszerben megszokottaktól. Az andragógiai ismeretek a pedagógiai, pszichológiai és közművelődési ismeretek mellett a könyvtárosi munkának is szerves részét képezik. A felnőttek tanításával foglalkozó könyvtáros szakemberek a tanfolyamon megszerzik a munkájukhoz (iskolarendszeren kívüli könyvtárosképzés, felhasználóképzés) szükséges kompetenciákat és jártasságot a személyiség-lélektan, csoportlélektan, tanuláslélektan felnőttekre vonatkozó témáiban, elsajátítják a tanítási-tanulási folyamat tervezésének gyakorlatát, rugalmas alakítását, módszertani sokoldalúságra tesznek szert, és kommunikációs, beszédtechnikai ismereteket szereznek.

A tanfolyami részvétel feltétele: felsőfokú könyvtáros végzettség

A tanfolyam 60 órás, 2x3 + 1x2 napos, a könyvtárosok hétéves kötelező továbbképzési tervébe felvehető.

Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten

A könyvtári vezetők és döntéshozók sokszor zavarba jönnek az internetes technológiák és digitalizálási elvárások sokféleségétől. A tanfolyam célul tűzi ki, hogy néhány nap alatt áttekinti az alaptechnológiákat és fejlődési trendeket ezen a területen. Segít a fejlesztési irányok összehangolásában a nemzetközi szabványokkal, az interneten tért hódító technológiákkal; módszereket kínál a gyűjtemények kölcsönös átjárhatóságának növelésére, az elektronikus formában meglévő adatok jobb kihasználására. A tanfolyam képessé tesz egyszerű digitalizálási feladatok elvégzésére, kisebb elektronikus dokumentumgyűjtemény kezelésére. Összetettebb feladatok esetén a munka áttekintésére, ellenőrzésére.

A tanfolyam időtartama: 30 óra, 2x2 vagy 1x4 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú számítógépes jártasság

A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény érinti a muzeális dokumentumokat, gyűjteményrészeket őrző könyvtárakat. A program meghatározza a muzeális dokumentumok fogalmát, betekintést ad a régi könyvek és a könyveket előállító külföldi és magyar műhelyek történetébe; áttekinti az idevonatkozó, korábban érvényben volt jogszabályokat, lehetőséget ad az új törvény és a törvényhez kapcsolódóan megjelent 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet (a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról) megismerésére és értelmezésére; felkészít a muzeális dokumentumok kezelése, nyilvántartása és állományvédelme kapcsán felmerülő, a LXIV. törvény és a kapcsolódó rendelet által új alapokra helyezett gyakorlati feladatok megoldására.

A tanfolyam időtartama: 30 óra, 2x2 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.)