Archívált honlap. Utolsó frissítés 2011. november 29.
PEJ - Projekt előrehaladási Jelentés
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0033
Olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal. A PTE Egyetemi Könyvtár a minőségi oktatás és a hatékony tanulás szolgálatában.

Kommunikációs munka I. szakasz

A nyilvánosság biztosítása körében elsőként az arculati kézikönyvnek megfelelő „C” típusú tájékoztató táblát helyeztünk el a pályázó intézményében.

Ezzel párhuzamosan a pályázó honlapján a projekt számára külön aloldalt alakítottunk ki a pályázat legfontosabb tudnivalóival. Ide kerültek ki a legfontosabb események, valamint a megjelent tudósítások. A főoldalon egy ÚMFT banner mutat rá az aloldalra: (http://tudasdepo.lib.pte.hu)

A projekt nyitányaként 2010. augusztus 3-án a PTE Központi Könyvtárában tartottuk a pro-jekt nyitórendezvényét, amelyre a projektben résztvevők mellett egyetemi vezetők, könyvtá-rosok kaptak meghívást, a sajtó munkatársait pedig külön sajtótájékoztatóra hívtuk. A rendez-vényen elsőként dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója kö-szöntötte a vendégeket, majd jelen projektet Szellőné Fábián Mária projektmenedzser mutatta be a vendégeknek.

A megjelent sajtóorgánumok képviselőit jelenléti ív írására kértük, ezt mellékeltük e doku-mentum mellé. A nyitórendezvényen a Magyar Televízió, az UNIV Pécs, a Pécsiújság.hu, valamint a Magyar Rádió munkatársa vett részt.

A sajtótájékoztatót követően sajtóközleményt adtunk ki a projekt szélesebb körű bemutatását segítendő.

Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra!

Uniós támogatással fejleszti szolgáltatásait a PTE Egyetemi Könyvtára

Új utakon a PTE Egyetemi Könyvtár

Uniós forrásból fejleszti olvasási és digitális kompetenciáit a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. E célra csaknem 45 millió forintot nyert az Új Magyarország Fej-lesztési Terv társadalmi megújulás operatív programjában. A programot ma mutatták be az intézmény vezetői.

Pécs, 2010. augusztus 3. A PTE 10 karára kiterjedő könyvtári hálózata és központi könyvtára 24 órán át elérhető szolgáltatásfejlesztést, nyilvános elektronikus katalógusának bővítését valósítja meg az elnyert forrás révén, hangzott el a projektnyitó rendezvényen.

Az otthonról elérhető internet alapú szolgáltatások fejlesztésével, a könyvtári és nem könyvtá-ri rendszerek összekapcsolásával széleskörű információkínálat és -használat valósul meg. A megújuló könyvtári portál dinamikus, interaktív, korszerű „webkettes” szolgáltatásokkal áll a felhasználók rendelkezésére. Az egyetemen keletkezett tudásanyagot láthatóvá, elérhetővé, ezáltal széles körben hasznosíthatóvá teszik. A honlap a jelenlegi magyar és angol nyelven kívül német nyelven is elérhetővé lesz.

A távolról elérhető szolgáltatásokat 24 órán keresztül otthonukból igénybe vehetik a mozgá-sukban korlátozottak, a hátrányos helyzetűek. A gyűjtemények, adatbázisok és a szolgáltatá-sok kapcsolódnak az országos rendszerekhez.

- Ezen kívül a támogatás révén a könyvtárosok, informatikusok, rendszergazdák szaktudásá-nak megújítására is lehetőség nyílik majd akkreditált szakmai tanfolyamokon és nyelvtanfo-lyamokon keresztül. ¬– hangsúlyozta dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes főigazgató. - Ezen új típu-sú szolgáltatások hatékony működtetésével gazdagodik, megújul a könyvtáros szakemberek, informatikusok szaktudása, nyelvtudása. Képesek lesznek arra, hogy az egyetemen a képzést és oktatást segítő multidiszciplináris teamek hasznos tagjai legyenek. A fejlesztési projekt eredményeként a könyvtár aktív tanulási környezetet biztosító tanulási központtá alakul, szol-gáltatásai dinamizálódnak és intenzívebbé válnak

Szellőné Fábián Mária főigazgató-helyettes kifejtette: bővül a könyvtár potenciális használói-nak köre, az egyetemi polgárokon kívül a projektben megcélzott ifjúsági korosztály, az inak-tívak és a munkaerőpiac szereplői lesznek a könyvtárhasználók főbb célcsoportjai.

- Összefogva a megyei-városi könyvtárral, a PTE gyakorló iskoláival, valamint egy városi gimnáziummal olvasásnépszerűsítő programokat tervezünk a fiatalok számára. Csatlakozunk az országos olvasásnépszerűsítő programokhoz, valamint fontosnak tartjuk a tudományos eredmények népszerűsítését szolgáló programok szervezését.

A PTE Egyetemi Könyvtár hálózata 5 városban 10 kari könyvtárban, és 62 egyéb (intézeti, tanszéki, klinikai) könyvtárban szolgáltat. E könyvtári hálózat magas színvonalú, az egyete-men folyó oktatást, kutatást, gyógyítást és tanulást segítő információszolgáltató intézmény-ként a tudásközvetítés információs centrumaként hozzájárul az egyetemi lét magvát jelentő szakmai minőség megteremtéséhez. A fejlesztés révén még nagyobb nyitottság jellemzi majd az intézményt a jövőben.

Bővebb információ:
Szellőné Fábián Mária főigazgató-helyettes
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.
Tel.: 72/501-600/2654
Fax.: 72/501-606
Mobil:30/446-2004
E-mail: szellom@.lib.pte.hu

Sajtóorgánum Jellege Tudósító, műfaj
91.2 Enjoy Rádió - Kaposvár rádió Szabó Márti
Mediterrán Rádió - Pécs televízió Kustánczi Norbert
Hajdú On-line - haon.hu on-line Független Hírügynökség alapján
Erdély On-line - erdon.ro on-line Független Hírügynökség alapján
Borsod On-line - boon.hu on-line Független Hírügynökség alapján
Könyvtár - Információ - Társadalom hírlevél on-line rövid hír sajtóanyag alapján
N-Joy Magazin - n-joymagazin.hu on-line sajtóközlemény
N-Joy Hírek - www.n-joyhirek.hu on-line rövid hír
Somogy Portál - somogy.hu on-line sajtóközlemény
Pécsi Újság on-line Takács Tímea
Pécsi Stop - pecsistop.hu on-line sajtóközlemény
Baranyanet on-line sajtóközlemény
Pécsi Napilap - pecsinapilap.hu on-line sajtóközlemény
Univ Pécs írott tudósítás
Univ TV televízió tudósítás - www.lib.pte.hu/main.php?menu=electro&article=elektkonyvtar/tamop-324-081-2009-0033/20100803Tamop_megnyito/index.html

Az itt felsorolt megjelenések mindegyikét csatoltuk-e dokumentum mellé. A sajtómegjelené-sek számával maximálisan elégedettek lehetünk, a sajtó kiemelt figyelmet fordított e projekt-re, on-line csatornákon még határon túli internetes portálra is eljutott a közlendőnk. A tudósí-tások hangvétele pozitív, tárgyilagos. Kiigazítást, vagy helyreigazítást nem kellett kérnünk.